Informator Katechety – Rok Katechetyczny 2022/2023

Wszystkich Katechetów zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym wydaniem informatora katechetycznego. W tym roku szkolnym udostępniamy jedynie wersję elektroniczną, która znajduje się poniżej.

Zawarte informacje dotyczą m. in.: kalendarium wydarzeń, dokumentów, kursów i szkoleń, konkursów i olimpiad oraz wydarzeń duszpasterskich.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com