IX Światowe Spotkanie Rodzin i wizyta papieża Franciszka w Irlandii

Ojciec Święty Franciszek zakończył w niedzielę dwudniową (25-26 sierpnia) wizytę w Irlandii, w czasie której wziął udział w IX Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie. 24. podróż zagraniczna papieża Franciszka przebiegała pod hasłem: „Ewangelia rodziny: radość dla świata”.

Według danych w IX Światowym Spotkaniu Rodzin wzięło udział ponad 37 tys. osób ze 116 państw, w tym prawie 7 tys. osób poniżej 18. roku życia. Wśród nich była ponad 1000-osobowa delegacja z Polski.

Ceremonia powitania
W sobotę 25 sierpnia na lotnisku w Dublinie papieża przywitał wicepremier irlandzkiego rządu Simon Coveney z żoną, rodzina biorąca udział w Światowym Spotkaniu Rodzin oraz biskupi irlandzkiego episkopatu.

Z lotniska papież odjechał do Áras an Uachtaráin – rezydencji prezydenta Irlandii. „Z wdzięcznością za zgotowane mi serdeczne powitanie, zapewniam Pana i naród irlandzki o moich modlitwach, aby wszechmocny Bóg was prowadził i chronił” – napisał Franciszek w Księdze Honorowej.

Spotkanie z władzami
Szef irlandzkiego rządu, w trakcie przemówienia, podkreślił udział katolików w walce o niepodległość Irlandii, a także wkład Kościoła w dzieła misyjne, edukacyjne i charytatywne.
Papież Franciszek podziękował władzom Irlandii za zaproszenie do tego kraju. W swoim przemówieniu odniósł się do „poważnego zgorszenia” spowodowanego w Irlandii przez wykorzystywanie małoletnich ze strony członków Kościoła. „Nieskuteczność władz kościelnych – biskupów, przełożonych zakonnych, kapłanów i innych – w odpowiednim zareagowaniu na te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziła oburzenie i jest nadal przyczyną cierpienia oraz wstydu dla wspólnoty katolickiej. Podzielam te uczucia” – zapewnił Franciszek.

Spotkanie z małżeństwami
Papież Franciszek w dużej mierze improwizowanym przemówieniu przypominał o roli starszych w rodzinach i potrzebie ich słuchania. „Oni – wybaczcie mi to słowo – staruszkowie, mają mądrość, nawet teściowe! Natomiast dzieci i młodzież powinni słuchać mądrości i rozmawiać z nimi, żeby mogli iść naprzód, bo oni to korzenie. A wy czerpiecie z korzeni, by iść naprzód” – zachęcał Franciszek.

Wspomniał, że kiedy miał pięć lat, widział, jak jego ojciec, który wrócił zmęczony z pracy, pocałował jego mamę. „Nigdy tego nie zapomnę! Jakie to piękne! Zmęczony pracą, ale miał siłę, by wyrazić miłość do swojej żonie! Niech tak was widzą wasze dzieci, obejmujcie się. To bardzo piękne, bo w ten sposób uczą się tego dialektu miłości i wiary, w tym dialekcie miłości” – powiedział papież.

Podkreślił, że pierwszym i najważniejszym miejscem, przez które może być przekazywana wiara, jest dom. „W domu, który możemy nazwać domowym Kościołem, dzieci uczą się znaczenia wierności, uczciwości i poświęcenia. Widzą, jak mama i tata zachowują się między sobą, jak troszczą się o siebie nawzajem i o innych, jak miłują Boga i Kościół” – przekonywał papież.

Spotkanie z bezdomnymi
Po spotkaniu w katedrze Franciszek pojechał do ośrodka dla bezdomnych, prowadzonego przez kapucynów, gdzie spotkał się z bezdomnymi rodzinami. Jego założycielem jest 83-letni br. Kevin Crowley.

Franciszek przywitał się kolejno ze wszystkimi obecnymi, po czym „naszego brata papieża” powitał br. Kevin. Zaznaczył, że ten dom jest rodziną osób ubogich i usuniętych na margines w irlandzkim społeczeństwie.

W improwizowanym przemówieniu Franciszek powiedział, że kapucyni są znani jako „bracia ludzi”. Mają łaskę kontemplowania ran Jezusa w ubogich, ale także w ludziach pełnych wad. – „Kościół potrzebuje tego świadectwa” – zaznaczył papież.

Spotkanie z ofiarami nadużyć duchownych
Po południu papież spotkał się w nuncjaturze apostolskiej w Dublinie z ośmioma osobami, które w dzieciństwie były ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Włoski watykanista Andrea Tornielli, przedstawiając wyniki tego spotkania na podstawie komunikatu, podpisanego przez dwóch jego uczestników: Paula J. Redmonda i Clodagha Malone’a, zauważył, że było ono „serdeczne i uprzejme”.

Święto Rodzin
„Jesteście nadzieją Kościoła i świata!” – powiedział papież Franciszek zgromadzonym na Święcie Rodzin w Dublinie. Witając papieża, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia kard. Kevin Farrell przypomniał słowa Franciszka, że rodzina jest „marzeniem Boga dla ludzkości” i że zgromadzone tu pary małżeńskie mogą potwierdzić, iż pomimo codziennych trudów i kłopotów odważnie godzą się marzyć razem z Bogiem i wraz z Nim kształtować życie swoje i swoich dzieci.

Następnie wszyscy wysłuchali świadectw rodzin z: Indii, Kanady, Iraku, Irlandii i Burkina Faso. Przedstawiały się one, po czym zapraszały do obejrzenia na telebimach krótkiego filmu, nagranego w ich domu.

Franciszek, odnosząc się do świadectw, podkreślił, że Kościół jest rodziną dzieci Bożych i zauważył, że temat obecnego IX Światowego Spotkania Rodzin – „Ewangelia rodziny: radość dla świata” – nawiązuje do adhortacji „Amoris laetitia”. Zaznaczył, że Bóg pragnie, aby każda rodzina była reflektorem, który promieniuje radością swej miłości w świecie. Oznacza to ukazywanie jej w życiu codziennym i najprostszych wydarzeniach dnia.

Nawiązując do świadectwa rodziny z Burkina Faso, Franciszek podkreślił znaczenie małych gestów przebaczenia, jako fundamentu chrześcijańskiego życia rodzinnego. Z kolei odnosząc się do świadectwa rodziny z Indii, Ojciec Święty podkreślił, że media społecznościowe nie muszą koniecznie stanowić problemu dla rodzin, ale mogą dopomóc zbudować „sieć” przyjaźni, solidarności i wzajemnego wsparcia. „Media społecznościowe mogą być pożyteczne, jeśli są używane umiarkowanie i roztropnie” – podkreślił Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty powiedział: „Wy, rodziny, jesteście nadzieją Kościoła i świata! Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty stworzył ludzkość na swój obraz, aby miała ona udział w Jego miłości, aby była rodziną rodzin i cieszyła się pokojem, który tylko On może dać. Swoim świadectwem o Ewangelii możecie pomóc Bogu w zrealizowaniu Jego marzenia”.

W sanktuarium w Knock
Narodowe sanktuarium maryjne w Knock, nazywane „irlandzką Częstochową” było pierwszym punktem programu drugiego dnia pobytu Franciszka w Irlandii. Na wstępie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Franciszek wyznał, że w Kaplicy Objawienia zawierzył Matce Bożej wszystkie rodziny świata i wszystkich cierpiących, zwłaszcza ofiary nadużyć popełnionych przez członków Kościoła.

Eucharystia kończąca IX Spotkanie Rodzin
Pomimo wietrznej pogody we Mszy świętej wzięło udział – według dziennika „Irish Independent” – 130 tys. wiernych.

Diarmuid Martin, arcybiskup Dublina, pozdrawiając Ojca Świętego na początku Mszy św., nawiązał do historycznej wizyty św. Jana Pawła II w 1979 r. Zaznaczył, że przez te lata Kościół w Irlandii przeszedł trudne czasy. „Ludzie zostali dogłębnie zranieni przez ludzi Kościoła. Została zakwestionowana wiara ludu, a Kościół Jezusa Chrystusa został zraniony”.

W ramach aktu pokutnego papież prosił Boga o przebaczenie za nadużycia władzy w instytucjach kościelnych w Irlandii i za brak współczucia przełożonych kościelnych dla ofiar.

W homilii Franciszek zachęcił uczestników IX Światowego Dnia Rodziny, by po powrocie do swych domów „stali się źródłem wsparcia dla innych, aby dzielili się z nimi Jezusowymi «słowami życia wiecznego»”. Jednocześnie wskazał, że „życie w miłości, tak jak Chrystus nas umiłował, wiąże się z naśladowaniem Jego ofiary z siebie samego, wiąże się z umieraniem dla siebie, by odrodzić się do wspanialszej i trwalszej miłości” – stwierdził Franciszek.

Papież zauważył, że zadanie misyjne wiąże się z pokonywaniem szeregu wyzwań. Jednocześnie zachęcił: „nigdy nie pozwólmy, by wpływały na nas, czy zniechęcały lodowate spojrzenia obojętności, czy też burzliwe wiatry wrogości”.

Franciszek wskazał, że źródłem mocy dla chrześcijan jest Duch Święty oraz łaska sakramentalna. „Niech nasze dzisiejsze świętowanie umocni każdego z was, rodziców i dziadków, dzieci i młodzież, mężczyzn i kobiety, braci i siostry zakonne, kontemplatyków i misjonarzy, diakonów i księży, w dzieleniu się radością Ewangelii! Obyście dzielili się Ewangelią rodziny jako radością dla świata!” – zaapelował papież.

Przed końcowym błogosławieństwem prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia kard. Kevin Farrell poinformował, że kolejne X Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w 2021 r. w Rzymie, w piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”.

Spotkanie z biskupami
„W Irlandii, podobnie, jak wszędzie indziej, uczciwość i wiarygodność, z jaką Kościół postanawia podjąć ten bolesny rozdział swojej historii, może stanowić wzór i zachętę dla całego społeczeństwa” – powiedział papież podczas spotkania z biskupami Irlandii, odnosząc się do środków podjętych przez tamtejszych biskupów w walce z nadużyciami seksualnymi duchownych.

„Jestem szczególnie wdzięczny za troskę, jaką okazujecie wobec ubogich, wykluczonych i potrzebujących pomocy, jak o tym świadczył wasz niedawny list pasterski na temat bezdomności i uzależnień. Jestem również wdzięczny za pomoc, jaką oferujecie waszym kapłanom, których ból i zniechęcenie z powodu niedawnych skandali są często ignorowane” – powiedział Franciszek.

Spotkanie z biskupami Irlandii było ostatnim punktem 24. podróży zagranicznej Franciszka.
W następną zagraniczną podróż papież wyruszy 22 września. Odwiedzi wówczas Litwę, Łotwę i Estonię.

Źródło: KAI

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/