Jadachy – Św. Maksymiliana

JADACHY

Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Nowa Dęba
39-442 Chmielów, Jadachy 328, tel. 15 846 11 97

INFORMACJE O PARAFII

Historia wsi Jadachy sięga XVI w. Do 1924 r. przynależała ona do parafii Miechocin, a następnie do placówki w Chmielowie. Starania o wybudowanie kościoła w Jadachach podjął ks. Marian Kondysar w pierwszej poł. lat 80-tych XX w. Prace przy wznoszeniu budynku sakralnego rozpoczęto w lipcu 1982 r. Parafia Jadachy została erygowana przez bpa I. Tokarczuka 25 czerwca 1983 r. Kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe zbudowany został w latach 19821985 na podstawie projektu opracowanego przez inżynierów Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełłę. Całością prac kierowali kolejno ks. Marian Kondysar oraz ks. Zygmunt Wandas. Nabożeństwa w nieukończonej jeszcze świątyni rozpoczęto odprawiać od 20 listopada 1983 r. Poświęcenie kościoła miało miejsce 13 października 1985 r. W następnych latach została wykonana instalacja wentylacyjno-grzewcza, polichromia w prezbiterium oraz ławki w nawie głównej. Natomiast w 2008 r. wyposażono świątynię w marmurowy ołtarz i ambonkę, zakupiono elektroniczne organy oraz zainstalowano nagłośnienie. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp E. Frankowski 14 sierpnia 2008 r. Budowla sakralna w Jadachach jest niesymetryczna. Fronton o kształcie nieforemnego trapezu w większości wypełnia duże okno ponad wejściem głównym. Po jego prawej stronie znajduje się pokryta blachą wieża, jednostronnie zwężająca się ku górze i zwieńczona krzyżem stanowiącym najwyższy punkt kościoła. Nawa główna pokryta jest jednospadowym dachem opadającym ku lewej stronie. Lewa ściana poprzecinana jest równoległymi, podłużnymi oknami i zakończona kurtynową ścianą, opadającą pochyle ku ziemi i zwieńczoną krzyżem u szczytu. Po prawej wznosi się sporo niższa nawa boczna, przykryta jednospadowym dachem, nie sięgającym biegnącej wzdłuż świątyni ściany szczytowej. Prezbiterium zakończone jest wielobocznie i w przeciwieństwie do skromnego wystroju kościoła ozdobione dynamicznymi liniami i kolorami malatury, eliptyczną glorią wokół tabernakulum i metaloplastyczną dekoracją, podtrzymującą krzyż i obraz św. Maksymiliana patrona parafii imitującą ciernie i kolczaste druty.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
– w dni powszednie: 19.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Maksymiliana Marii Kolbe (14 sierpnia).

Do parafii należą: Jadachy.

Ogólna liczba mieszkańców: 1583.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Urbaniak, T. Zych, B. Strojek.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: H. E. Trela MC.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, zespół charytatywny.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Jan Niemiec