Jaki Sandomierz? cz. III

To pytanie o kontekst kulturowy i duchowy miasta o tysiącletniej historii. To pytanie o wierności temu, „co Sandomierz stanowi”. Publikujemy przemyślenia nadesłane do nas przez mieszkańców Sandomierza.

pikrepo.com

Krzysztof Burek

Pytanie, jaki Sandomierz, trzeba dziś stawiać, uwzględniając wykraczający poza sandomierskie opłotki kontekst. Trwa ideologiczna presja środowisk liberalno-lewicowych. Coraz bardziej buńczucznie i agresywnie powiewają flagi poprawności politycznej. Wiele się czyni, aby ze społecznej świadomości wyrugować przekonanie o dziejowej roli Kościoła jako najbardziej trwałego czynnika organizacji tożsamości polskiego narodu. Takie myślenie, postawy, działania poczynają się uzewnętrzniać także w Sandomierzu, w studiach marketingowych, w projektach wybiegających ku przyszłości, ku kreacji Sandomierza: „miasta optymizmu”, podążającego za duchem rzekomej „nowoczesności”, wyzbytego tego, co wizjonerów przyszłości dziś w Sandomierzu uwiera: „zapachu zaścianka” i tego, że jest w nim „za dużo kleru”. Wspólnota sandomierska w  swej historii przeżyła niejedną okupację, także natury duchowej. Mam nadzieję, że i teraz nie da się zwieść na pokuszenie, nie wejdzie na drogę prowadzącą donikąd. Dalej odczuwać będzie oddziaływanie tej „przedziwnej siły”, o której mówił 12 czerwca 1999 r. na dawnych Rybitwach św. Jan Paweł II. Iść drogą wierności chrześcijańskiej i narodowej tradycji, czyli wierności temu, „co Sandomierz stanowi”.

Dziękujemy.

 

 

Krzysztof Burek, ur. w Sandomierzu w 1946 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (archeologia). Muzealnik, doradca w Urzędzie Rady Ministrów, redaktor, wydawca, działacz „Solidarności – rzecznik Zarządu Regionu Białystok i red. nacz. tygodnika regionalnego, w stanie wojennym więziony. Związany z ruchem niepodległościowym. Członek-założyciel Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, od 2010 r. jego wiceprezes, red. „Zeszytów Sandomierskich”, autor publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu i historycznemu rodzinnego miasta. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP, Nagrodą Honorową IPN „Świadek Historii”, Medalem „Chwała Niepokornym”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. „Sandomierzanin Roku 2012”.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl