Jaki Sandomierz?

Współczesne czasy niosą ważne pytania odnoszące się do naszej tradycji, tożsamości i kultury. Publikujemy przemyślenia nadesłane do nas przez mieszkańców Sandomierza.

pikrepo.com

Krzysztof Burek

Jaki Sandomierz? Jeśli takie pytanie zadać któremuś z sandomierskich „patriotów” (należę do tego stronnictwa), to odpowiedź na nie, jestem pewien, wywiedzie z przekonania o bogactwie wiana sandomierskich wieków. Ktoś taki będzie odwoływać się do chwały i sławy Sandomierza, miasta chrześcijańskiej Europy, które w swej historii odzwierciedlało jej religijne, kulturowe, duchowe i cywilizacyjne wartości, uobecnione w licznych pamiątkach sandomierskiej przeszłości. Obecne w dziełach ludzi, twórców fascynującego dziedzictwa artystycznego, duchowego i kulturowego Sandomierza. „Miasta świętych” (to sandomierskie, milenijne słowa kard. Stefana Wyszyńskiego), skutecznych – taka jest nasza wiara – orędowników sandomierskich spraw.

Członkowie patriotycznego stronnictwa wskażą też na dotykające sedna rzeczy słowa św. Jana Pawła II o „przedziwnej sile”, która utaiła się w Sandomierzu, a „której źródło tkwi w chrześcijańskiej tradycji”. Wskazujące na najgłębszy nurt sandomierskich dziejów, ich źródło i punkt oparcia, także dla sandomierskiego dziś i jutra. Dla odpowiedzi na pytanie: Jaki Sandomierz? Motywowanej przekonaniem, że jego współczesny czas, który uzewnętrznia różnorodne uwarunkowania społeczne, gospodarcze, cywilizacyjne, powinien wspierać się o wspomniane wiano chrześcijańskich i narodowych tradycji miasta. Czerpać z nich budulec dla kreowania jego współczesnego wizerunku i ideowego programu, znajdującego wyraz w różnych przejawach życia miejskiej wspólnoty i decyzjach samorządu.

(ciąg dalszy nastąpi)

 

Krzysztof Burek, ur. w Sandomierzu w 1946 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (archeologia). Muzealnik, doradca w Urzędzie Rady Ministrów, redaktor, wydawca, działacz „Solidarności – rzecznik Zarządu Regionu Białystok i red. nacz. tygodnika regionalnego, w stanie wojennym więziony. Związany z ruchem niepodległościowym. Członek-założyciel Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, od 2010 r. jego wiceprezes, red. „Zeszytów Sandomierskich”, autor publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu i historycznemu rodzinnego miasta. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP, Nagrodą Honorową IPN „Świadek Historii”, Medalem „Chwała Niepokornym”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. „Sandomierzanin Roku 2012”.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl