Janów Lubelski – Św. Jadwigi Królowej

JANÓW LUBELSKI

Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski
23-300 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 25, tel. 15 872 17 16
www.parafiajanow.pl, e-mail: jadwiga.janow@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

W latach 70-tych i 80-tych XX w. nastąpił bardzo szybki rozwój Janowa Lubelskiego, co przyniosło potrzebę wybudowania w mieście drugiej świątyni. Plany te zrealizowano dopiero pod koniec XX w. 5 maja 1995 r. na placu przeznaczonym pod budowę nowego kościoła postawiono krzyż misyjny. Organizatorem nowej placówki duszpasterskiej został w maju 1996 r. ks. Jan Sobczak. Jeszcze w tym samym miesiącu przywieziono z Tarnobrzega drewnianą kaplicę pw. św. Barbary. Jej poświęcenia dokonał bp W. Świerzawski 28 maja 1996 r. Parafię pw. św. Jadwigi Królowej erygowano 21 czerwca 1996 r. W październiku tegoż roku rozpoczęto budowę tymczasowej plebanii, a następnie grodzenie placu kościelnego oraz budowę dzwonnicy (1997 r.). Biskup Edward Frankowski 6 grudnia 1997 r. poświęcił dzwony i wmurował kamień węgielny pod kościół św. Jadwigi. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi został wybudowany w latach 1997-1999 r. Nad całością prac czuwał ks. Jan Sobczak. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał bp Wacław Świerzawski 20 czerwca 1999 r. Po konsekracji nadal trwały prace wykończeniowe wnętrza i otoczenia, m.in. wykonano 36-głosowe organy, które poświęcił bp M. Zimałek 1 czerwca 2003 r. Świątynia powstała z czerwonej cegły. Jest dziełem architekta Marka Gierulskiego i stanowi przykład postmodernistycznej sztuki sakralnej. Bryła kościoła jest nieco przysadzista, bazylikowa, z nisko opadającym dachem naw bocznych. Wraz z kolumienkami przy wejściu głównym nawiązuje do architektury dworków polskich. Kruchta wejściowa jest pomniejszoną duplikacją fasady, przedzieloną podłużnym oknem. Na ścianie frontowej znajduje się figura św. Jana Pawła II. Szczyty nawy głównej i transeptu są zaokrąglone u góry, co jest nawiązaniem do architektury wadowickiego kościoła św. Piotra. Na skrzyżowaniu nawy i transeptu wznosi się niewielka wieżyczka zwieńczona połyskującym krzyżem. Prezbiterium jest zamknięte półkoliście, z zakrystią w jego obejściu. Typowym zabiegiem postmodernistycznej architektury jest powtarzanie motywów detali. W tym przypadku są to łuki lunet okienek nawy głównej oraz wąskie okienka naw bocznych, które powtarzają się w całej bryle pełniąc rolę funkcjonalną lub dekoracyjną. Wnętrze o ciepłym pastelowym kolorze zostało rozdzielone rzędami doryckich kolumn na pięć naw. Dodatkową przestrzeń stanowią wewnętrzne balkony i symetryczne kaskady schodów w nawach bocznych. Wystrój kościoła jest drewniany z dominującym krucyfiksem i figurami świętych Jadwigi i Barbary.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 18.30 (sobota), 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.30
– w dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.30
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.30.

Odpusty: św. Jadwigi (8 czerwca), św. Barbary (4 grudnia).

Kaplice

Szpital Powiatowy w Janowie Lubelskim – kaplica pod wezwaniem św. Łukasza, położona ok. 1 km od kościoła parafialnego. Pierwsza kaplica powstała w jednym z pomieszczeń szpitalnych w latach 80-tych XX w. Drugą kaplicę, położoną poza głównym budynkiem szpitala, zbudowano w latach 2013-2014. Nad całością prac budowlanych czuwał ks. Jan Sobczak. Uroczystego poświęcenia nowej kaplicy dokonał bp K. Nitkiewicz 28 października 2014 r. Kaplica od strony architektonicznej jest w pewnym sensie powtórzeniem bryły kościoła parafialnego, choć przylega bezpośrednio do budynku szpitala. Dominuje w niej motyw półkolistego łuku, powielany w całej budowli, a całość beczkowatego dachu wieńczy metalowy krzyż.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.00
– w dni powszednie: 14.00 (poniedziałek – środa, piątek).
Odpust: św. Łukasza (18 października).

Dom Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, położona ok. 500 m od kościoła parafialnego. Powstała w latach 50-tych XX w. wraz z utworzeniem DPS w Janowie Lubelskim. Od 1954 r. w DPS posługują siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30
– w dni powszednie: 11.30.
Odpust: MB Nieustającej Pomocy (27 czerwca).

Zakład Pięlęgnacyjno-Opiekuńczy w Janowie Lubelskim – kaplica pod wezwaniem św. o. Pio, położona ok. 500 m od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 15.00
– w czwartki: 14.00.
Odpust: św. Ojca Pio (23 września).

Do parafii należą: Ulice: 8 Września, Bohaterów Porytowego Wzgórza, Jana Pawła II, Korczaka, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa parzyste, Przyborowie, Słowackiego, Turystyczna, Wiejska, Wojska Polskiego, Zamoyskiego (część: numery 67-dk), Osiedle Przyborowie, Osiedle Rozwój, Osiedle Wschód; wioski: Flisy, Szklarnia, Zofianka Dolna, Zofianka Górna..

Ogólna liczba mieszkańców: 6725.

Kapłani pochodzący z parafii: L. Pachuta, A. Okaj, S. Jakubiec, M. Kuśmierczyk, T. Orzeł, M. Gontarz, B. Krzos, P. Paszko OFMCap, M. Nakonieczny, M. Stolarz, D. Matysiak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: I. Gontarz OP.

Grupy parafialne: Grupa Modlitewno-Pokutna, KSM, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 1,8 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Waldemar Farion (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Kołodziej (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Kruk (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. kan. dr Jacek Beksiński (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr Jan Sobczak
Kapelan DPS - Ks. kan. Tadeusz Ocimek
Kapelan Szpitala - Ks. mgr Krzysztof Lipski
Kapelan - Ks. mgr Jan Mazur (od 2020 r.)