Janów Lubelski – Św. Jana Chrzciciela

JANÓW LUBELSKI

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski
23-300 Janów Lubelski, Szewska 1, tel. 15 872 01 11,
Kancelaria tel. kom. 884 733 594
www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl
e-mail: sanktjanow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela ściśle wiążą się z historią nieistniejącej już parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej (ok. 1 km od Janowa Lubelskiego). Pierwsze informacje na temat parafii w Białej pochodzą z 1326 r. W tym czasie płaciła ona świętopietrze i posiadała drewniany kościół, który przetrwał do 1655 r. Kolejne dwa istniały w latach 16601914 oraz 1922-1939 (niszczyły je działania wojenne). Natomiast powstanie kościoła w Janowie Lubelskim związane jest z objawieniami Matki Bożej w tym miejscu w latach 1645-1646. Pierwsza kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny została wybudowana w miejscu objawień w latach 1647-1648. Wojewoda sandomierski Jan Sobiepan Zamoyski umieścił w niej obraz Matki Bożej Łaskawej Różańcowej, który szybko zasłynął cudami. Wraz z rozwojem kultu maryjnego tenże wojewoda ufundował nowy kościół i drewniany klasztor (1659-1660). 8 września 1660 r. przybyli na to miejsce dominikanie, a kościół stał się filią parafii bialskiej. Po kasacie klasztoru dominikanów w 1864 r. proboszcz parafii ks. Jan Hetner przeniósł parafię z Białej do Janowa. W latach 1864-1914 oraz 1922-1939 istniały na terenie parafii dwa kościoły: w Białej, gdzie rezydował proboszcz, i w Janowie Lubelskim, gdzie posługiwali wikariusze. 8 września 1985 r. kard. F. Macharski z Krakowa w otoczeniu 16 biskupów dokonał aktu koronacji obrazu MB Łaskawej Różańcowej. 24 czerwca 2015 r. bp K. Nitkiewicz nadał kościołowi parafialnemu pw. św. Jana Chrzciciela tytuł kolegiaty. Jednocześnie erygował przy nim Kapitułę Kolegiacką pw. MB Różańcowej. Podominikański kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wzniesiony został w latach 1694-1720 przypuszczalnie według projektu Jana Michała Linka. Prezbiterium zbudowano w latach 1694-1700, nawę zaś w latach 1715-1720. Świątynię uroczyście poświęcił 21 X 1742 r. bp M. Kunicki z Krakowa. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 1768-1772, wraz ze wzniesieniem sklepienia przez budowniczego Walerego Kaczorowskiego. Obecny wygląd nadała kościołowi przebudowa z lat 19101913, którą przeprowadził ks. Michał Zawisza. Prace restauracyjne kościoła prowadzili również księżą Franciszek Trochonowicz (lata 60-te XX w.) oraz Edmund Markiewicz (lata 80-te i 90-te XX w.). Świątynia jest murowana, barokowa, typu bazylikowego, z dwoma symetrycznymi wieżyczkami w fasadzie i barokowym szczytem między nimi oraz sygnaturką na środku dachu. Do fasady dostawiona jest kruchta przykryta dachem kopułowym z latarnią. Wnętrze jest trójnawowe, przekryte sklepieniem krzyżowym wspartym na łukach sklepiennych. Całość ściany prezbiterium wypełnia ołtarz główny, wykonany z drewna, polichromowany, z obrazem w zwieńczeniu przedstawiającym objawienie maryjne, oraz z cudownym obrazem MB w typie Salus Populi Romani z poł. XVII w. wykonanym w warsztacie dominikanów krakowskich. Wyposażenie stanowią ponadto XVIII-wieczne drewniane ołtarze rokokowe, przyfilarowe, rokokowa ambona, organy z renesansowym prospektem oraz marmurowa kropielnica z II poł. XVIII w. Do kościoła przylegają dawne pomieszczenia klasztorne, przeznaczone na sale spotkań i bibliotekę, oraz muzeum parafialne z ekspozycją historycznych szat, ksiąg i naczyń liturgicznych. Główne wejście do kościoła prowadzi przez XVIII-wieczną dzwonnicę na planie kwadratu, wbudowaną w murowane ogrodzenie, otaczające zespół kościoła. Na terenie kościelnym znajduje się kaplica pw. Objawienia NMP z II poł. XVIII w.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.30 (w roku szkolnym), 18.00
– w dni powszednie: 6.30, 8.00, 12.00 (czwartek), 18.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 9.00, 11.00, 16.00, 18.00.

Odpusty: św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), św. Piotra i Pawła (29 czerwca), Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia), Narodzenia NMP (8 września).

Kaplica dojazdowa

Łążek Ordynacki – kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, położona 13 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w latach 1997-1999 pod kierunkiem ks. Edmunda Markiewicza. Kaplica utrzymana jest w tradycyjnej formie jednonawowego kościółka, z sygnaturką w części frontowej i zakrystią – zapleczem z tyłu prezbiterium. Fronton kaplicy wspiera się na trzech półkolistych arkadach i zawiera półkoliste okno doświetlające pod naczółkiem dachu.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00
– w I piątki miesiąca: 17.00.
Odpust: Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (Siostry Opatrznościanki), 23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 11 18

Do parafii należą: Ulice: Armii Krajowej, Bialska, Borelowskiego , Cicha, 14 Czerwca, Fredry, Generała Andersa, Generała Bema, Generała Sikorskiego, Kamienna, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krzywa, Księdza Skorupki, 11 Listopada, Lubelska, 3 Maja, Mickiewicza, Niecała, Narutowicza, Ochotników Węgierskich, Ogrodowa nieparzyste, Okopowa, Patryzantów, Piaskowa, Piłsudskiego, Podlipie, Polna, Poprzeczna, Prosta, Prusa, Pułkownika Lechnickiego, Reja, Reymonta, Rolna, Rybna, Rynek, Sienkiewicza, Sowy-Visa, Spadowa, Spokojna, Stokowa, Sukiennicza, Szewska, Szkolna, Szymanowskiego, Świerdzowa, Targowa, Traugutta, Ulanowska, Wałowa, Wesoła, Wyszyńskiego, Zakątna, Zamoyskiego (cześć :numery 1-66); miejscowości: Biała Pierwsza, Biała Druga, Borownica, Jonaki, Kopce, Łążek, Pikule, Ruda, Nowa Osada.

Ogólna liczba mieszkańców: 8618.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Kuśmierczyk, J. Mazur, S. Orzeł, J. Kaproń, J. Drzazga, J. Florek, J. Łukasz, A. Pikula, K. Lipski, S. Rząd, M. Warchoł, L. Widz, J. Rząd, P. Lenart, J. Jakubiec, G. Bzdyrak, M. Zybała, M. Kozina, L. Pituch, M. Kuliński, M. Martyna, K. Cisowski, P. Tylec, P. Ciosmak, J. Albiniak, P. Piędzio, M. Molicki.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Łukasik, B. Sokal, I. Pyć, M. Sobstel, K. Pyć, C. Matysiak, R. Bielecka, M. Kaproń, J. Lenart, E. Sowa, L. Socha, L. Małek, L. Sokal, W. Łukasik, E. Chmiel, R. Tylus, A. Łukasz, K. Rząd, M. Albiniak, P. Bielecka, L. Bielecka, Z. Stręciwilk, W. Jednac, E. Bielecka, L. Kulwicka, M. Dudek (wszystkie SDP), D. Cichecka CSSH, S. Pyz CSSMA.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Domowy Kościół, duszpasterstwo głuchoniemych, harcerstwo, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, koło misyjne, Koło Przyjaciół WSD, Krąg Biblijny, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, schola dziecięca, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Effatha, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panujących.

Instytucje i ośrodki kościelne: Parafialne Koło Caritas Diecezji Sandomierskiej – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 77, tel. 15 872 15 74, 607 302 701, www.wtzjanowlubelski.za.pl, e-mail: warsztaty.janow@wp.pl

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Tomasz Lis (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Ireneusz Rząsa (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Piotr Niewrzałek (od 2021 r.)
Emeryt - Ks. kan. dr Jacek Staszak (od 2020 r.)
Emeryt - Ks. inf mgr Edmund Markiewicz