Janowska pielgrzymka ruszyła

Piesze pielgrzymowanie z diecezji na Jasną Górę zostało zainicjowane. Pierwsi ruszyli, już po raz 36, pątnicy z Janowa Lubelskiego.

Około 180 pielgrzymów 2 sierpnia zostało tradycyjnie wyprowadzonych przez mieszkańców miasta do pierwszego postoju kolumny. Tam pątnicy rozstali się z bliskimi i z modlitwą oraz pieśnią na ustach ruszyli w stronę sanktuarium na Jasnej Górze.

– Motywem tegorocznego pielgrzymowania są słowa „Wielbi dusza moja Pana”. Nasze pielgrzymowanie jest uwielbieniem Boga za 200-lat istnienia diecezji, jak również uwielbieniem za wszystkie doświadczenia Bożej łaski. Z radością wyruszamy w jedenastodniową pielgrzymkę niosąc Boga i Jego błogosławieństwo przez ulice naszej Ojczyzny oraz ciesząc się z Jej 100-letniej wolności – zaznacza ks. Grzegorz Polak, kierownik kolumny janowskiej.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się od Mszy św. na placu maryjnym przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Jacek Beksiński, proboszcz parafii św. Jadwigi w Janowie Lubelskim. W homilii nawiązał do obchodzonego w tym dniu pierwszego czwartku miesiąca.

– Wieczernik był miejscem gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Stał się także miejscem ustanowienia sakramentu pokuty oraz Zesłania Ducha Świętego. Wyjście pielgrzymki w czwartek rozpoczynacie Mszą św., wezwani jesteście do posłuszeństwa prezbiterom, a czas pielgrzymki jest okazją do skorzystania z sakramentu pokuty oraz poddaniem się działaniu Ducha Świętego – zaznaczał Kaznodzieja oraz dodał: – Obecnie przeżywamy rok pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”. Ducha Świętego trzeba poznać, pokochać i uwielbiać. Niech owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, o których uczy św. Paweł w liście do Galatów, będą programem dla każdego z was – podkreślał ks. Jacek.

Zwracając się do pielgrzymów mówił: – Wzorem dla was jest Maryja, która pierwsza przyjęła słowo Boże. Nosiła w sobie prawdziwego Syna Bożego, a napełniona Duchem Świętym udała się w pielgrzymce do Elżbiety – puentował.

Przed wyruszeniem pielgrzymki ks. Beksiński poświecił nowy krzyż, który pątnicy wzięli na szlak. Pierwszego dnia pielgrzymi przeszli przez parafię Modliborzyce, Brzeziny Stojeszyńskie, Zaklików, aż do Lipy. 4 sierpnia janowiacy dojdą do Sandomierza, gdzie wraz z kolumną sandomierską wyprowadzeni zostaną w dalszą drogę przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Pielgrzymka to wielki wysiłek fizyczny, ale również duchowy. Nie każdy może przemierzać dziesiątki kilometrów pieszo. Każdy jednak może wspierać idących ku Częstochowie duchowo. Pątnikom towarzyszymy modlitwą i ofiarowanymi cierpieniami. W Janowie Lubelskim, gdzie duchowo pielgrzymuje się już kilkanaście lat, pozostało w swoich domach kilkudziesięciu duchowych pątników. Pielgrzymi duchowi dołączają się również podczas drogi. Taka modlitwa jest wielkim zapleczem pielgrzymki.