Jaślany – Niepokalanego Poczęcia NMP

JAŚLANY

Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

woj. podkarpackie, pow. Mielec, gm. Tuszów Narodowy
39-332 Tuszów Narodowy, Jaślany 395, tel. 17 581 76 23
e-mail: srzad@onet.pl

INFORMACJE O PARAFII

Jaślany wzmiankowane są po raz pierwszy w 1316 r. jako wieś szlachecka. Przed 1580 r. Jan z Osieka wybudował wraz z miejscową ludnością kaplicę pw. św. Anny. Dekretem oficjała krakowskiego z 2 listopada 1580 r. wieś wraz z kaplicą przyłączono do parafii Osiek (za Wisłą), a 26 marca 1599 r. do parafii Chorzelów. W 1782 r. utworzono w Józefowie kapelanię lokalną dla kolonistów niemieckich, z ośrodkiem duszpasterskim w Jaślanach (w 1808 r. przyłączono ją do Chorzelowa). 1 stycznia 1845 r. erygowano kapelanię lokalną dla ludności polskiej, zaś w 1888 r. bp I. Łobos erygował parafię Jaślany. Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został zbudowany w 1904 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Lasaka, według projektu arch. Józefa Danka, pod nadzorem arch. Jana Krajewskiego. Kościół uroczyście poświęcił bp L. Wałęga w 1905 r. W latach 1995-1999 dokonano konserwacji świątyni (malowanie i złocenie wszystkich ołtarzy). Świątynia jest neogotycka, oszkarpowana, zbudowana z cegły, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz dwiema kaplicami tworzącymi transept. Po bokach prezbiterium wznoszą się dwie przybudowane symetrycznie zakrystie. Fasada kościoła jest zwieńczona szczytem schodkowym. Kościół pokryto dachówką, a na przecięciu nawy z transeptem umieszczono sygnaturkę pokrytą blachą, zwieńczoną krzyżem. Wnętrze jest jednonawowe, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Polichromia figuralna i ornamentalna wykonana na pocz. XX w., została odnowiona przez Józefa Kotulę z Tarnowa w 1953 r. Wyposażenie kościoła stanowią ołtarze neogotyckie z 1910 r. wykonane przez Ferdynanda Stuflesera w Tyrolu oraz elementy z lat 1983-1992.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 15.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 10.30, 17.00.

Odpusty: Niepokalane Poczęcie NMP (8 grudnia), św. Anny (ostatnia niedziela lipca).

Do parafii należą: Czajkowa (część numery: 1-81A, 175-178,182-197), Jaślany, Józefów, Pluty.

Ogólna liczba mieszkańców: 1708.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Karkosza, W. Ciemięga OFM Conv

Siostry zakonne pochodzące z parafii: K. Dulik, M. Dulik.

Grupy parafialne: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola młodzieżowa.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 700 m.
Na cmentarzu znajduje się kaplica grobowa rodziny Brzeskich z 1840 r. Jest ona neogotycka, wzniesiona z cegły pełnej, obustronnie otynkowana, założona na rzucie prostokąta i nakryta dachem dwuspadowym, pokrytym ceramiczną dachówką. Wnętrze jest jednoprzestrzenne, pozbawione dekoracji i ruchomego wyposażenia, przykryte stropem drewnianym płaskim z tynkowaną podsufitką.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Stanisław Rząd