Jastkowice – Przemienienia Pańskiego

JASTKOWICE

Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Pysznica
37-402 Jastkowice, ul Armii Krajowej 36, tel. 15 841 03 12
www.parafiajastkowice.pysznica.pl, e-mail: przemienienie@02.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsza wzmianka historyczna na temat wsi Jastkowice pochodzi z 1325 r. Przynależała ona wówczas do parafii Charzewice. W XVII w. Jastkowice weszły w skład parafii Pysznica. Wiek później powstała w niej kaplica z ołtarzem Przemienienia Pańskiego, którą zbudował Kacper Paleń. Nabożeńswa sprawował tam okazjonalnie proboszcz z Pysznicy. W 1815 r. na miejscu kaplicy wybudowano drewniany kościółek. Niedługo potem bp M. Korczyński nakazał, aby każdego dnia opórcz niedziel i świąt odprawiane w nim były Msze św. Drewniany kościółek spłonął pod koniec XIX w. Na początku kolejnego stulecia wybudowano murowany kościół, który nadal pełnił funkcję filii parafii Pysznica. Ze względu na trudności związane z dojazdem wiernych z Jastkowic do Pysznicy (częste wylewy rzeki Bukowa), w latach 20-tych XX w. podjęli oni starania o utworzenie przy nowowybudowanym kościele samodzielnej parafii. W związku z przedłużającymi się formalnościami, w czerwcu 1925 r. sprowadzono księdza z Kościoła Narodowego. Parafia Jastkowice została erygowana przez bpa A. Nowaka w sierpniu tegoż roku. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Kazimierz Kwaśny. Jesienią 1925 r. doszło do sporu o kościół pomiędzy hodurowcami a kapłanem rzymskokatolickim. Ostatecznie drugi z nich objął placówkę w Jastkowicach 25 grudnia tegoż roku. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany został w latach 1903-1907. Fundatorami świątyni byli: książę Lubomirski, emigranci z Ameryki i sami parafianie. W czasie I wojny światowej kościół został nieco uszkodzony, odnowiono go w 1926 r. Ks. Tadeusz Mach w 1973 r. podjął się dzieła rozbudowy świątyni wg projektu krakowskich architektów Bolesława Marchwicy, Bogusława Brągiela i Henryka Schoena. Dobudowano wówczas prezbiterium, boczne wejścia, wewnętrzną antresolę, a w podziemiach prezbiterium kaplicę św. Jana. Po przebudowie kościół poświęcił bp I. Tokarczuk. Restauracja świątyni miała miejsce w latach 2005-2009. Świątynia jest budowlą niewielką, jednoprzestrzenną, z czworoboczną wieżą na frontonie, węższym prezbiterium, z dwoma zakrystiami i obejściem. Styl architektoniczny jest mieszany, choć wykazuje pewne cechy neogotyku: gotyckie łuki, okna i drzwi, przypory i fryzy arkadowe. Wnętrze kościoła zostało zaaranżowane w duchu późnego modernizmu w 1973 r. Na ścianie ołtarzowej umieszczono piszczałki organowe, na ich tle neogotycki obraz Przemienienia Pańskiego, namalowany przez ucznia J. Matejki – Apolinarego Kotowicza. Kościół otoczyła empora w całości dostępna dla wiernych i tworząca niskie nawy boczne. Ściany zakrystii zastąpiły przeszklenia, a strop – żelbetowa krata ze współczesnym oświetleniem. Wnętrze zdobią współczesne dekoracje malarskie o bardzo intensywnych i ciemnych barwach.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.30, 18.00, zimą 17.00

Odpusty: Przemienienie Pańskie (6 sierpnia).

Do parafii należą: ulice Jastkowic – Armii Krajowej, Wspólna, Fedorowskiego, Boczna, Piaskowa, Poprzeczna, Kopernika, Bukowa, Strażacka, Leśna, Podleśna, Szopena, Sosnowa, Wąska, Prusa, 3 Maja, Wolności, Szewska, Pogodna, Graniczna, Brandwicka, Cicha, Zielona, Polna, Mickiewicza, 1000-lecia; oraz miejscowości: Kuziory, Dębowiec, Kochany, Lipowiec, Ludjan, Zaonie, Radeczyna, Ruda Jastkowska, Moskale, Majdan, Chłopska Wola.

Ogólna liczba mieszkańców: 3169.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Jastkowski, W. Wołoszyn, G. Pięta CPPS, M. Powęska.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. G. Kołacz, R. Trzuskot, D. Rachwalska.

Grupy parafialne: chór parafialny, Koło Przyjaciół WSD, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.

Dom zakonny:
Wspólnota Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego
37-402 Jastkowice, ul. Ruda 8, e-mail: siostry.ruda@gmail.com
W domu zakonnym (położonym 3 km od kościoła parafialnego) znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. Msze święte odprawiane są w każdą środę.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Adam Węglarz
Wikariusz - Ks. mgr Waldemar Bieńko (od 2022 r.)
Emeryt - Ks. kan. Tadeusz Mach