Jata – Matki Bożej Różańcowej

JATA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Jeżowe
37-431 Jata 8, tel. 15 879 62 45

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Jata po raz pierwszy wzmiankowana jest na początku XVIII w., jako miejscowość, przynależąca do parafii Jeżowe. Starania o utworzenie tam samodzielnego ośrodka duszpasterskiego rozpoczęły się po I wojnie światowej. W dniu 23 września 1919 r. bp J. S. Pelczar erygował w Jacie parafię, której pierwszym proboszczem ustanowił ks. Franciszka Habę. Jednocześnie wzniesiono tymczasową drewnianą kaplicę, plebanię i zabudowania gospodarcze. Fundatorką tych budynków była Franciszka Adamczyk. Kolejny proboszcz ks. Stefan Żaglak wybudował nowy, murowany kościół, który został uroczyście poświęcony w 1935 r. Świątynia ta została zniszczona podczas II wojny światowej (1943-1944). Do zakończenia wojny parafia zawiesiła swoją działalność ze względu na wysiedlenie miejscowej ludności. Po powrocie z wysiedlenia parafianie wybudowali barak, który zaadaptowano na tymczasową kaplicę. Następnie postawiono mały kościółek, który służył wiernym do lat 70-tych XX w. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej wzniesiony został w latach 19731974 wg projektu inż. Jerzego Noska z Rzeszowa, pod nadzorem inż. Antoniego Pietrońca. Nad całością prac czuwał proboszcz ks. Antoni Bolek. Poświęcenie nowej świątyni miało miejsce 17 października 1976 r. W ostatnich latach staraniem ks. Janusza Depciucha wykonany został generalny remont kościoła. Świątynia jest typowym przykładem stylu modernistycznego, choć współcześnie została nieco przebudowana. Prostopadłościenną budowlę z kruchtą i bliźniaczymi dobudówkami zaplecza oskrzydlającymi węższe prezbiterium, okrywa jednolity namiot dachu przyczółkowego, z którego po obu stronach wyrastają strzeliste, potrójne, trójkątne lunety i który w przedniej części wieńczy wieloboczna, smukła sygnaturka. Wysunięte do przodu zadaszenie wspiera się na czterech kolumnach, zaś przedzielone szkarpami ściany zawierają pary prostokątnych okien. W wyższej nawie głównej wyzierające lunetami okna mają kształt trapezów. Filary i sklepienie z żelbetowych kasetonów są znakiem nowoczesnego stylu. Polichromowana na błękit i obłoki ściana ołtarzowa stanowi tło dla figury Maryi „unoszonej” w eliptycznej glorii z promieni.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30
– w dni powszednie: 7.00 lub 16.00, 17.00, 18.00 (w zależności od pory roku)
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: MB Różańcowej (I niedziela października).

Do parafii należą: Jata, Sójkowa, Zalesie.

Ogólna liczba mieszkańców: 1637.

Kapłani pochodzący z parafii: H. Czubat, J. Przybysz.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: N. Baran, M. Fila, J. Olko.

Grupy parafialne: chór parafialny, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 600 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Janusz Depciuch