Jesteście ogniskami wiary i miłości miłosiernej

Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio odbyło się w parafii w Samborcu.

Na noworoczne spotkanie formacyjne grup modlitewnych przybyli przedstawiciele blisko 20 parafialnych oddziałów. Odbyło się ono w parafii pw. Trójcy Świętej w Samborcu. Gościem specjalnym był ojciec Roman Rusek OFMCap, krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio.

– Grypy modlitwy Ojca Pio są bardzo żywotne i rozwijają się niezwykle dynamicznie. Obecnie działają w 403 parafiach w Polsce. Więcej jest tylko we Włoszech, gdzie kult i duchowość ojca Pio jest bardzo prężny. Charyzmat tych grup określił sam ojciec Pio, gdy w 1956 r. powiedział podczas otwarcia domu ulgi w cierpieniu w San Giovanni Rotondo: „Pamiętajcie, że jesteście powołani przez Kościół, aby być w świecie ogniskami miłości i szkołami miłości miłosiernej”. Stąd zadania jakie stają przed członkami tych grup: po pierwsze mają osobistą pogłębiać wiarę, po drugie mają świadczyć posługę miłości miłosiernej wobec ubogich, chorych i potrzebujących. W swoich parafiach członkowie grup ojca Pio poprzez modlitwę mają wspierać osobisty rozwój wiary i wypraszać dla innych łaski, zaś poprzez świadczone działa miłosierdzia mają stawać się szkołami miłości miłosiernej – podkreślał ojciec Roman Rusek OFMCap.

Przybyłych czcicieli oraz gości powitał ks. Leszek Biłas, diecezjalny asystent Grup Modlitwy Ojca Pio.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną adoracją podczas której modlono się o wytrwałość w działaniu i modlitwie dla członków grup modlitewnych oraz chorych, samotnych i potrzebujących. Przybyli czciciele św. Ojca Pio polecali także rodziny naszej diecezji i modlili się o dobre owoce rozpoczętego Kongresu Eucharystycznego.

Modlitwę adoracyjną poprowadził ks. Marian Kowalski, proboszcz parafii.

Następnie przybyli uczestniczyli we wspólnej Mszy św., której przewodniczył ojciec Roman Rusek. Podczas homilii wskazał na kilka aspektów duchowości ojca Pio oraz wskazał na kierunki duchowego rozwoju i działania duszpasterskiego grup modlitewnych.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie noworoczne i agapa.