Jesteście wybrani

Foto. Archiwum prywatne

Dnia 12 marca w niedzielę w Domu rekolekcyjnym Quo vadis w Sandomierzu 84 osoby z całej diecezji (głównie pary małżeńskie) uczestniczyło w szkoleniu dla osób prowadzących czy przygotowujących kursy dla narzeczonych. Podczas spotkań mówiono m.in. o komunikacji z narzeczonymi, oraz ukazane zostały konkretne sposoby prowadzenia kursów. Według nowej instrukcji obowiązującej w naszej diecezji, każdy kurs ma być prowadzony przez księdza, doradcę życia rodzinnego i właśnie parę czy pary małżeńskie. Żeby jednak małżeństwa, czy osoby, mogły włączać się w taką posługę, muszą otrzymać misję kanoniczną, która wydawana jest na okres dwóch lat, po odbyciu odpowiedniej formacji.

Szkolenie rozpoczęło się o godz. 10.00 spotkaniem z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, który mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed Duszpasterstwem Rodzin, nie tylko w naszej diecezji, ale w całej Polsce. Prosił też o modlitwę za Synod Diecezjalny, który rozpocznie się 25 marca.

Następnie małżonkowie uczestniczyli w konferencji oraz ćwiczeniach na temat, jak skutecznie i dobrze prowadzić kurs przedmałżeński, jakie formy pracy stosować oraz jaką tematykę.

– Na pierwsze miejsce wysuwa się sprawa pozytywnego mówienia o miłości małżeńskiej, należy mieć konkretny cel, do którego chce się doprowadzić narzeczonych. Ważne jest też, aby spotkanie było różnorodne. Inne ważne elementy kursów to odpowiedni czas, dobre, odpowiednie miejsce, aktualna wiedza prowadzących o małżeństwie i rodzinie. Bardzo ważna jest też modlitwa za narzeczonych, z którymi przychodzi nam się spotkać – podkreślał ks. Tomasz Cuber.

Małżonkowie uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej przez ks. Tomasza Cubera – dyrektora Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej diecezji.

Po Mszy świętej, obiedzie i krótkiej przerwie, małżonkowie uczestniczyli w kolejnych konferencjach. Państwo Marta i Marek Babikowie z Krakowa, którzy prowadzili cały kurs, zapoznali uczestników z konkretnymi tematami i technikami ich realizacji. Prelegenci podkreślali, że warto dać narzeczonym takie ćwiczenia, aby zobaczyli, co ich łączy w związku, dlaczego chcą być razem, oraz co dla nich (każdego z osobna) jest ważne (hierarchia wartości).

– Podstawą małżeństwa jest też wspólna modlitwa oraz apostolstwo na rzecz innych – mówili Marta i Marek Babikowie.

Jadwiga Zynwala