Jesteście zaczynem i perłą Kościoła

Członkowie grup modlitewnych świętowali jubileusz 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Obchody jubileuszu 200-lecia powstania diecezji są okazją do podkreślenia roli grup apostolskich i modlitewnych w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Niemalże w każdej parafii wierni świeccy uczestniczą w działaniach grup, wspólnot i stowarzyszeń, które poprzez swoje charyzmaty wypełniają funkcje apostolskie i zadania ewangelizacyjne.

Na wspólne spotkanie jubileuszowe do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu przybyli członkowie Kół Żywego Różańca wraz ze swoimi zelatorami, grupy modlitewne Ojca Pio, wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i Drogi Neokatechumenalnej, wspólnoty i ruchy intronizacyjne oraz pozostałe grupy apostolskie.

Rozpoczęła je Msza św. której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. Mszę św. koncelebrowali bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski oraz liczni kapłani, którzy posługują jako duszpasterze grup modlitewnych.

Bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił na początku Mszy św., że jubileuszowe spotkanie grup modlitewnych i apostolskich przypomina o konieczności głębokiego życia religijnego. Polega ono na dążeniu do zjednoczenia z Chrystusem przez modlitwę i osobiste nawrócenie. Konieczna jest jednocześnie wierność nauce Kościoła i posłuszeństwo jego prawowitym pasterzom. Biskup Ordynariusz przypomniał w tym kontekście słowa św. Augustyna, że nie można mieć Boga za Ojca, jeśli się nie uznaje Kościoła, jako swojej matki.

Podczas homilii bp Stanisław Jamrozek przypomniał o roli i znaczeniu grup w posłudze ewangelizacyjnej podkreślając jednocześnie znaczenie wierności nauce Kościoła i pasterzom.

– Bóg posyła nas byśmy byli solą ziemi i światłem dla świata. Każdy z nas jest wezwany i powołany do tego, by czynić tę ziemię piękniejszą, aby nieść światło Chrystusa i nim zapalać ludzkie serca. By czynić to skutecznie musimy otwierać się na to, co Chrystus Pan do nas mówi. Wtedy napełnimy się Jego światłem i mocą, by móc iść i mówić o Nim drugiemu człowiekowi. Każda wspólnota, która żyje i działa w Kościele otrzymuje konkretną misję, którą ma realizować i wypełniać. Prawdziwa wspólnota to taka, która słucha tego, co mówi Bóg przez swój Kościół i ma świadomość, że Kościół tę wspólnotę posyła. Nie idziemy więc do innych we własnym imieniu, nie głosimy samych siebie, ale głosimy Chrystusa, który nas posyła przez Kościół- mówił bp Stanisław Jamrozek.

– Każda grupa, wspólnota czy stowarzyszenie ma swoją drogę, którą idzie ku Chrystusowi i ku drugiemu człowiekowi. Jest to piękne bogactwo wielkiej wspólnoty Kościoła. Realizując na co dzień wasze chryzmaty ubogacacie Kościół. Trzymajcie się więc mocno tych dróg Pańskich i Słowa życia, bo tylko wtedy będziecie napełnieni mocą Bożą, która pozwoli, aby dobrze apostołować, czuć się posłanym i nieść Ewangelię z przekonaniem. Dzielcie się waszymi charyzmatami z innymi, gdyż każdy dar, który otrzymujemy od Boga, jest równocześnie darem dla drugich. Obdarowując innych stajecie się wielkim zaczynem dobra i światłem Chrystusa w świecie – podkreślał kaznodzieja.

Po Mszy św. grupa neokatechumenalna poprowadziła katechezę, a następnie każda ze wspólnot zaprezentowała swój charyzmat, drogę formacji oraz pola działalności.

– Naszym chryzmatem jest modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i wynagrodzenia za grzechy wyrządzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na terenie diecezji działa 60 wspólnot przy poszczególnych parafiach. Każda grupa podejmuje w konkretnym dniu w tygodniu prowadzi godzinną adorację przed Najświętszym Sakramentem – mówiła Ewa Rokoszewska animatorka diecezjalna wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

– Dla mnie grupa Odnowy w Duchu świętym, do której należę jest jak druga rodzina. Odczuwam w niej działanie Pana Boga, daje mi ona wielką siłę i wsparcie oraz jest miejscem, gdzie mogę dzielić się Ewangelią z innymi – podkreślała pani Paulina ze Staszowa.

Spotkanie zakończył wspólna agapa.