Jeżowe – Św. Jana Chrzciciela

JEŻOWE

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Jeżowe
37-430 Jeżowe 809a, tel. 15 879 47 44
www.janchrzciciel-jezowe.pl, e-mail: jcjkolczand@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem położona jest na terenie sołectwa Jeżowe Kameralne. Na początku lat 80-tych XX w. wybudowano tam kościół, który początkowo służył jako kaplica dojazdowa parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Samodzielną parafię przy tym kościele erygował bp K. Nitkiewicz 19 października 2009 r. Pierwszym proboszczem tej placówki został ks. Andrzej Kołcz. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wzniesiony został w 1981 r. wg projektu inż. Romana Gorczycy. Prace nadzorował ks. Ludwik Bielawski. Kościół uroczyście poświęcony został przez bpa S. Moskwę w 1985 r. Świątynię rozbudowano w latach 19861988. W kolejnych latach ocieplono mury, wykonano elewację zewnętrzną, wymieniono konstrukcję dachową i położono nową blachę. Natomiast w 2010 r. odnowiono wnętrze kościoła i uzupełniono jego wyposażenie, m.in. nastawę głównego ołtarza, ołtarze boczne, konfesjonały (pochodzące z Jasnej Góry i poddane renowacji) oraz organy. Świątynia jest budowlą nowoczesną, utrzymaną w tradycyjnym stylu kaplicy filialnej. Niewielki rozmiarem, jednonawowy kościół, z szerszym zapleczem i trójkami trapezowo zamkniętych okien, nakryty jest dwuspadowym dachem ze skośnie ulokowaną sygnaturką w przedniej części. Ponad prezbiterium i zapleczem dach jest poszerzony i wykończony dwoma trójkątnymi lunetami. Wnętrze jest cały czas upiększane, choć parafia przygotowuje się do budowy nowej świątyni.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 10.30, 15.00 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych)
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, 37-430 Jeżowe 728.

Do parafii należą: Błądki, Kameralne, Kowale, Okolisko, Walisko, Zagościniec, Zagrody.

Ogólna liczba mieszkańców: 1618.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Tabor, A. Kaczor, Z. Lesiczka CPPS, K. Cisek.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Maj, C. Czerepak, D. Olejarz, B. Bujak, M. Sowa.

Grupy parafialne: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowym, odległość od kościoła ok. 3 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Andrzej Kołcz