Jubileusz 55-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoczku

Dnia 6 czerwca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku obchodzono uroczyście podwójny jubileusz szkoły połączony z corocznym Diecezjalnym Konkursem Pieśni Patriotyczno-Religijnej, którego mottem były słowa wypowiedziane przez Patrona szkoły – świętego Jana Pawła II – PRZYSZŁOŚĆ POLSKI ZALEŻY OD WAS I MUSI OD WAS ZALEŻEĆ.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Frankowskiego. Eucharystię w intencji społeczności szkolnej sprawowali również: ks. dr Wojciech Kania, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, ks. Krzysztof Woźniak, dziekan dekanatu modliborzyckiego i proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich oraz ks. Artur Dyjak proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Potoku Wielkim. Ponadto na uroczystość przybył ks. dr Robert Utnik, Diecezjalny Asystent Rodziny Szkół Świętego Jana Pawła II, jednocześnie Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim, ks. Krzysztof Tryk, sekretarz biskupa oraz ks. Krzysztof Cisowski, wikariusz parafii Potok Wielki.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: pan Mirosław Wójcik, Lubelski Wicekurator Oświaty, pan Leszek Nosal, wójt Gminy Potok Wielki, pan Witold Kowalik, burmistrz miasta Modliborzyce, pan Ryszard Zawadowski, prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, pani Nina Kitlińska, prezes Stowarzyszenia Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, przedstawiciele starostwa powiatowego i instytucji współpracujących ze szkołą. W jubileuszu uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Potok Wielki i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawkach, dyrektorzy sąsiednich szkół oraz szkół noszących imię Jana Pawła II, radni gminy, prezesi stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, sołtysi, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie, rodzice.

Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor szkoły pan Jan Brzozowski, który przywitał przybyłych gości i przedstawił krótki rys historyczny szkoły. Pan dyrektor mocno zaakcentował, jak ważną datą dla całej społeczności szkolnej był rok 2008, kiedy to zostało nadane imię św. Jana Pawła II i wręczony został sztandar Publicznej Szkole Podstawowej. – To olbrzymie zobowiązanie mieć w swojej wsi i parafii szkołę, która nosi tak zaszczytne imię. Bo poza wieloma bardzo ważnymi zadaniami szkoły, uważam, że najważniejsze jest wychowywanie i kształtowanie młodych ludzi. Wychowywanie ku wartościom, w szacunku dla drugiego człowieka, w prawdzie i w miłości do Boga i Ojczyzny” – powiedział pan dyrektor.

Następnie delegacje harcerzy wraz z przedstawicielami gości złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową Patrona szkoły – św. Jana Pawła II oraz przy Dębie Pamięci Stanisława Korczaka, podporucznika Piechoty Wojska Polskiego, urodzonego na terenie Gminy Potok Wielki, a zamordowanego w Twerze w 1940 roku, oddając w ten sposób hołd pamięci wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. W tak podniosłej chwili wiele wzruszeń dostarczyła obecnym pieśń pt. „Nie zastąpi Ciebie nikt” w wykonaniu absolwentki szkoły Justyny Lenart.

Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczenie odznaczeń w dowód uznania za wybitne działania w upamiętnianiu pontyfikatu oraz osoby wielkiego Polaka – Papieża św. Jana Pawła II. Postanowieniem Kapituły Odznaczeń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II dokonano odznaczeń Krzyżem św. Jana Pawła II oraz Medalem św. Jana Pawła II.

Następnie nadszedł moment na zabranie głosu przez szacownych gości. Jubileusz szkoły był doskonałą okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Podczas wystąpień padło mnóstwo ciepłych słów, gratulacji, podziękowań, serdeczności i wzruszeń.

Tradycją szkoły jest organizowanie w rocznicę nadania imienia Diecezjalnego Konkursu Pieśni Religijno-Patriotycznej, dlatego też w tak uroczystym dniu miało miejsce podsumowanie XII edycji Diecezjalnego Konkursu Pieśni Religijno-Patriotycznej pod patronatem: Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Starosty Powiatu Janowskiego Artura Pizonia, Dziekana Dekanatu Modliborzyckiego Ks. Kanonika Krzysztofa Woźniaka, Proboszcza Parafii św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim Ks. Artura Dyjaka, Wójta Gminy Potok Wielki Leszka Nosala.

Coroczne zainteresowanie Konkursem jest znakiem, że wydarzenie to spełnia swoją rolę – przypomina wyjątkową postać św. Jana Pawła II, papieża Polaka.

W XII edycji konkursu, organizowanym przez Publiczną Szkolę Podstawową im. Jana Pawła II w Potoczku wzięli udział soliści i grupy wokalne z 13 szkół: z Diecezji Sandomierskiej, z województwa lubelskiego oraz z terenu Gminy Potok Wielki.

Jury w składzie: p. Anna Ewa Sobota- nauczyciel sztuki w Publicznej Szkole Podstawowej i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, p. Alicja Szewczyk – choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Racławice oraz ks. Eugeniusz Kozłowski ocenili występy uczestników biorących udział w konkursie przyznając nagrody i wyróżnienia.

Obecni laureaci konkursu wykonali swoje utwory. Jako pierwsza wystąpiła Alicja Mróz, uczennica PSP im. Jana Pawła II w Polichnie, która zaśpiewała piosenkę „Zostań z nami”. Zaraz później swój występ miała Letycja Łyszczarz, uczennica ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie, która wykonała piosenkę pt. „Cisza. Modlitwa Katyńska”.

Podsumowaniem występów wokalnych był utwór pt. „Minęło tyle lat (W hołdzie św. Janowi Pawłowi II) zaprezentowany przez Jagodę Zagórę uczennicę PSP im. Jana Pawła II w Potoczku.

Na zakończenie uroczystych obchodów 55-lecia szkoły i 15. rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II dyrektor szkoły pan Jan Brzozowski skierował wyrazy wdzięczności i słowa podziękowań do wszystkich, dziękując za liczne przybycie i wspólne świętowanie oraz wszelką pomoc w organizacji tak wyjątkowego dla szkoły dnia.

PSP Potoczek

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com