Jubileusz 80 – lecia Zakładów Metalowych DEZAMET w Nowej Dębie

Biskup Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył uroczystościom 80 – lecia Zakładów Metalowych w Nowej Dębie.

Uroczyste obchody 80 – lecia Zakładów Metalowych DEZAMET rozpoczęła Msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie. Przewodniczył jej bp Krzysztof Nitkiewicz, który swoją modlitwą ogarniał pracowników zakładów oraz ich rodziny. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani, samorządowcy oraz pracownicy zakładów i ich rodziny.

Bp Krzysztof  Nitkiewicz mówił w kazaniu o potrzebie uznania w życiu prymatu Chrystusa. Jego respektowanie pozwoli uchronić się od zła, jakim jest grzech i stanie się źródłem dobra. Zaowocuje wytrwałością w ciężkiej codziennej pracy, na pierwszy rzut oka mało spektakularnej i uzdolni do wielkich, heroicznych czynów. Przyczyni się również do zmiany jakości relacji międzyludzkich. Nawiązując do 80. rocznicy powstania zakładu, kaznodzieja zauważył, że był on odpowiedzią na zakusy sąsiadów II Rzeczpospolitej – hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, dążących do przerwania suwerennego bytu Polski. Chociaż ambitne plany zniweczył wybuch wojny, wskazany został jednak kierunek i dzisiaj, w pełni niepodległa Polska podąża podobną drogą, mając na względzie dobro swoich mieszkańców oraz siłę i bezpieczeństwo państwa. Bp Nitkiewicz wyraził nadzieję, że będzie wzrastała liczba osób kochających Ojczyznę i oddanych jej sprawie.

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się na dalszą część uroczystości do Samorządowego Ośrodka Kultury oraz na przyległe tereny. Zorganizowana tam zastała okolicznościowa akademia oraz szereg imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym oraz sportowym.

Zakłady Metalowe DEZAMET swoimi korzeniami sięgają do roku 1937 jako jeden z Zakładów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Obecnie Zakłady Metalowe w Nowej Dębie są podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Przez lata swojej działalności wywarł duży wpływ na rozwój nie tylko Nowej Dęby, ale również całego województwa podkarpackiego.