Jubileusz parafii Dzwola

Historia parafii Dzwola sięga lat 20. ubiegłego wieku i jest związana z rodziną Zamoyskich, którzy podarowali grunt i wspomagali całą budowę. Początkowo w 1919 r. wybudowano drewnianą kaplicę z dobrowolnych składek mieszkańców przyszłej parafii, a do posługi wyznaczono ks. Piotra Paneckiego, który dojeżdżał z Janowa.

– Konieczność utworzenia tutaj parafii wynikała z odległości 11 km, jaką musieli pokonywać mieszkańcy do kościoła parafialnego w Janowie. Zjednoczenie we wspólnym wysiłku przyniosło efekt, bo monumentalną świątynię wzniesiono w 3 lata – opowiada ks. Mariusz Pyryt, proboszcz parafii.

Wspólnota parafialna do obchodów jubileuszu przygotowywała się przez tygodniowe misje parafialne.

Głównym obchodom jubileuszowym przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który przewodniczył uroczystej Mszy św. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani, pochodzący z parafii Dzwola, duszpasterze z dekanatu. Obchody miały ograniczony przebieg ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią. We Mszy św. wzięła udział mniejsza liczba wiernych oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Nawiązując do przeczytanej Ewangelii, bp Nitkiewicz mówił w kazaniu, że posłuszeństwo Bogu powinno stać zawsze na pierwszym miejscu, co wcale nie kwestionuje władzy świeckiej oraz jej zarządzeń, o ile są one zgodne z Prawem Bożym. Jeśli tak się dzieje, może z tego wyniknąć wiele dobra, jak widzimy chociażby w wielu miejscach naszej diecezji.

   Niepokoi jednak to, że współczesny człowiek odczuwa coraz mniejszą potrzebę bliskiej relacji z Chrystusem. Koncentrujemy swoją uwagę na rzeczach doczesnych: posiadać jak najwięcej, być kimś ważnym, dobrze wglądać i wzbudzać zainteresowanie. Tymczasem nosimy w sobie podobieństwo do Stwórcy i we wszystkim od Niego zależymy. Bez Boga, bez doświadczenia Jego miłości, nie możemy być w pełni szczęśliwi. Trwamy w iluzji, która w pewnym momencie opadnie, jak unosząca się nad ziemią mgła, obnażając naszą nędzę. „Ci, którzy uważają wolność za cel sam w sobie, kiedy wreszcie ją posiądą, nie wiedzą co mają z nią robić”, mówi Nicolás Gómez Dávila. To naturalnie rodzi różnorodne problemy – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Wspólnota parafialna, świątynia, plebania, grupy duszpasterskie, pozwalają się przed nimi uchronić. Kształtują właściwe spojrzenie oraz styl życia. Dużo zależy o księży, ale także od tego, czy wierni zechcą z nimi współdziałać, i zaangażują się w życie parafialne. Ciągnąca się od miesięcy epidemia stanowi w tym sensie niemałe wyzwanie, niosąc jednocześnie nowe okazje, żeby być bliżej Chrystusa i między sobą. Tak dzieje się od stu lat w waszej parafii i życzę wszystkim, aby to wspaniałe dzieło rozkwitło jeszcze bardziej – podkreślał kaznodzieja.

Jako wotum obchodów jubileuszowych parafianie odrestaurowali tabernakulum oraz maryjny ołtarz w bocznej kaplicy.

– Mam nadzieję, że czas jubileuszu stanie się okazją do duchowej odnowy parafii. Trzeba dodać, że z parafii wywodzi się wielu księży i sióstr zakonnych, są rodziny z których pochodzi po kilku kapłanów czy osób konsekrowanych. Będziemy się modlić o kolejne powołania – podkreślał proboszcz.

Parafia Dzwola została erygowana 17 września 1920 r. przez biskupa M. Fulmana. Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej został wzniesiony w latach 1924-1927 wg projektu architekta Ignacego Kędzierskiego z Lublina. Budową zajął się ks. Piotr Panecki jako miejscowy proboszcz. W 1935 roku kościół poświęcił bp. A. Jełowicki sufragan lubelski.