Jubileusz seminarium z Prymasem Tysiąclecia

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu obchodzi w tym roku 200. rocznicę powstania. Z tej racji publikujemy nagranie audio z przemówieniem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ks. Władysława Krawczyka, ówczesnego rektora seminarium, wygłoszone w kościele seminaryjnym z okazji 150-lecia powstania Alma Mater. Historyczne nagrania pochodzą ze zbiorów ks. kan. Witolda Dobrzańskiego.