Jubileusz staszowskiego ogólniaka

Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie obchodzi stulecie działalności edukacyjnej. Zjazd absolwentów zgromadził blisko 700 osób.

Obchody rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Eucharystię koncelebrowali kapłani będący absolwentami tej placówki oraz księża z dekanatu. Bp K. Nitkiewicz porównał staszowskie liceum do wiekowego drzewa, które zachwyca swoim majestatem. – Czymś fundamentalnym dla teraźniejszości i przyszłości jest relacja pomiędzy korzeniami i młodymi gałązkami. Jedne potrzebują drugich. Ważna jest tak samo tradycja, jak nowe spojrzenie. Ich spoiwem niech będzie wiara i zawierzenie Bożej Opatrzności – powiedział biskup. Homilię wygłosił ks. Roman Sieroń, absolwent liceum. Po Mszy św. odsłonięta została tablica upamiętniająca setną rocznice powstania liceum, wręczono także medale jubileuszowe. Dyrektor liceum Anna Karasińska powiedziała, że społeczność szkolna jest dumna ze swojej przeszłości, ale nie boi się współczesnych wyzwań. Atutem szkoły są klasy mundurowe funkcjonujące pod patronatem MON. Dyrektor Karasińska mówiąc o sukcesach uczniów poinformowała, że każdego roku są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z biologii, chemii, geografii, matematyki i języka polskiego. Z okazji jubileuszu szkoła wydała dwie publikacje. „100 lat Liceum Ogólnokształcącego w świetle setnej rocznicy odzyskania niepodległości” oraz „Liceum Ogólnokształcące w latach 1918- 2018. Z tradycją w nowoczesność”. Obie książki otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości. Wieczorem odbędzie się bal absolwentów.