Kapelani Wojskowi na drogach ku niepodległości

To tytuł książki autorstwa Bogusława Szwedo, historyka i prezesa tarnobrzeskiego Radia Leliwa wydanej z racji jubileuszu Biskupstwa Polowego w Polsce.

Publikacja związana jest z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą utworzenia Ordynariatu Polowego. Dokładnie 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV mianował pierwszym Biskupem Polowym Wojsk Polskich biskupa Stanisława Galla. Pośród kapelanów Wojska Polskiego posługę duszpasterską pełniło wielu księży Diecezji Sandomierskiej w tym, ks. Jan Pajkret który pełnił funkcję pierwszego Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich i stanął na czele Konsystorza Polowego Rzymsko-Katolickiego (Kurii Polowej).

– Jest mi niezmierni miło oddać do rąk szerokiego grona czytelników książkę-słownik, prezentującą niezwykłe postacie kapłanów, którzy pełnili w ciągu ostatniego stulecia funkcję kapelanów wojskowych. Zawiera ona biogramy 100 wybitnych kapelanów ze wszystkich formacji wojskowych ostatnich lat: Legionów Polskich, Armii gen. Józefa Hallera, Korpusów Polskich na Wschodzie, Powstania Wielkopolskiego, Powstań Śląskich, z wojny polsko-bolszewickiej, z kampanii polskiej 1939 roku, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, powojennego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Ludowego Wojska Polskiego oraz kapelanów zamordowanych w Katyniu, Dachau, Auschwitz i przez władze komunistyczne po II wojnie światowej – poinformował Bogusław Szwedo, autor książki.

W Słowniku znalazły się biogramy kapelanów wojskowych wyniesionych na ołtarze między innymi: bł. o. Michał Czartoryski, bł. ks. Michał Sopoćko, bł. ks. Bolesław Strzelecki czy bł. ks. Kazimierz Sykucki oraz tych kapłanów, których procesy kanonizacyjne obecnie trwają: ks. kard. Stefan Wyszyński i ks. Władysław Korniłowicz. Zawiera także życiorysy biskupów Polowych Wojska Polskiego oraz biogramy dziesięciu kapelanów spośród tych, którzy polegli na Polu Chwały.

– Książka powstała z sugestii bp Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Nie ukrywam, że stanąłem przed trudnym zadaniem wybrania 100 postaci kapelanów wojskowych spośród dużego grona duchownych, którzy służyli swoją posługą dla żołnierza polskiego. Ustaliłem, że znajdą się w nim kapelani, którzy zmarli lub oddali życie podczas pełnionej posługi. Trudno jest ocenić odwagę lub bohaterstwo żołnierskie, dlatego wybór tych stu nazwisk jest decyzją autora. Mam pełną świadomość, że oprócz tych zaprezentowanych postaci jest całe grono kapłanów-kapelanów wojskowych, którzy wspaniale wpisali się w historię – dodaje autor.

Pośród kapelanów zaprezentowanych w książce są także kapłani, którzy pochodzili z Diecezji Sandomierskiej. Są to między innymi: pochodzący z Samborca bł. ks. komandor Władysław Miegoń, bł. ks. Bolesław Strzelecki, bł. ks. Kazimierz Sykulski, ks. Stanisław Domański, pochodził z parafii Strzyżowice, ks. Jan Zieja pochodził spod Opoczna, ks. Jan Malinowski, pochodził z Jankowic pod Opatowem, ks. Jan Pajkret, pochodził z Radomia. – To właśnie ks. Jan Pajkret został 9 listopada 1918 r. mianowany Naczelnym Kapelanem Wojsk Polskich. Dokonał trudnego zadania zorganizowania służby duszpasterskiej w tworzącym się Wojsku Polskim. Dnia 5 grudnia 1918 r., po reorganizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych, stanął na czele urzędu Konsystorza Polowego Rzymsko-Katolickiego (Kurii Polowej). Gdy 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV mianował pierwszym Biskupem Polowym Wojsk Polskich biskupa Stanisława Galla, ks. Pajkret opuścił swoje stanowisko. Jednak w tym samym miesiącu bp Gall powołał go na stanowisko wikariusza generalnego – opowiada Bogusław Szwedo.

Spotkanie promocyjne książki „Kapelani Wojskowi na drogach ku niepodległości” autorstwa Bogusława Szwedo odbędzie się 7 marca br. o godz. 18. 00 w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu.