Kardynał radykalizmu ewangelicznego

W Hucie Komorowskiej odbyły się XV Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego, upamiętniające życie i działalność zmarłego w 2007 r. wybitnego misjonarza, pochodzącego z dzisiejszego obszaru Diecezji Sandomierskiej.

Centralnym punktem uroczystości była Msza św. polowa sprawowana w parku, w którym kiedyś mieścił się pałac rodziny Kozłowieckich. Eucharystii przewodniczył abp Alick Banda, metropolita Lusaki. Koncelebrowali ją bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Sandomierski, bp pomocniczy senior Edward Frankowski, ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ojcowie Jezuici oraz kapłani z diecezji.

Witając uczestników liturgii, biskup Nitkiewicz podkreślił, że kardynał Adam Kozłowiecki, SI, jest przykładem ewangelicznego radykalizmu, który wyrażał się w miłości Boga i bliźniego. Pamięć o nim nie może być tylko kwestią lokalnego patriotyzmu, ale powinna kształtować także naszą postawę.

Ks. Maciej Będziński zwracał uwagę w homilii, że kardynał Adam Kozłowiecki właściwie odczytał plany Boga wobec swojej osoby. – Bóg zawołał po imieniu Adama Kozłowieckiego. On natomiast odkrył plan Bożej Mądrości wobec swojej osoby. Otworzył serce, aby iść i głosić Ewangelię. Zgodnie z jezuickim zawołaniem: „Na większą chwałę Bożą” oraz w duchu biskupiego hasła „W imię Boże”. Tylko dusza pokorna i zakochana w Bogu zdolna jest przekraczać swoje słabości, których nikomu z nas nie brakuje. Tylko dusza obcująca z Mądrością Bożą, może zostawić swój cenny skarb, jakim jest Ojczyzna, aby pokochać Południową Rodezję dziś Zambię – mówił kaznodzieja.

Przed końcowym błogosławieństwem, arcybiskup Alick Banda mówił o dokonaniach swojego poprzednika na stolicy arcybiskupiej w Lusace. Podkreślił, że chociaż kardynał Adam Kozłowiecki wywodził się z rodziny ziemiańskiej, najbardziej cenił sobie szlachectwo jakim obdarzył go Chrystus. To była praca wśród ubogiej zambijskiej ludności, której poświęcił całe swoje życie. Metropolita Lusaki wspomniał także o funkcjonujących po dzień dzisiejszy szkołach, sierocińcach i szpitalach, jakie założył kardynał Kozłowiecki.

Po Eucharystii wszyscy przybyli goście mogli zwiedzić Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego, które mieści się w odnowionej oficynie dworskiej. Po południu natomiast na ustawionej scenie wystąpili różni artyści: Michał Jurkiewicz z zespołem, Chór Sienna Gospel z Warszawy, Kwartet Smyczkowy, grupa Leon Voci, Izabela Szafrańska, Grzegorz Wilk, Ricky Lion, Bartek Jaskot, oraz Maria Karakevich z rodziną.

Organizatorem Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego jest Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”. Ks. kard. Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej na Podkarpaciu. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, jezuitą, misjonarzem, pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki w Zambii. Zmarł w wieku 96 lat we wrześniu 2007 r.