KATECHEZA 303: TAJEMNICA OSOBY JEZUSA CHRYSTUSA

Na ziemi żyło i żyje wielu sławnych ludzi. Niektórzy są znani w swym środowisku, mieście czy kraju, inni na całym świecie. Chociaż Jezus Chrystus żył około dwóch tysięcy lat temu, jest postacią, o której prawie każdy coś słyszał. Jednak wielu tak naprawdę nie wie, kim był. Jedni uznają go po prostu za dobrego człowieka. Inni sądzą, że był co najwyżej prorokiem. Jeszcze inni wierzą, że to wybitny myśliciel i przywódca duchowy. Są tacy, którzy stawiają go na równi z Buddą czy Dalajlamą.  Kim zatem jest Jezus Chrystus?

Św. Paweł w liście do Galatów wyjaśnia: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-5)”. To krótkie zdanie Apostoła Narodów wyjaśnia postawione wyżej pytanie. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, odwiecznym Synem Bożym, który dla naszego zbawienia stał się prawdziwym człowiekiem, zrodzonym z Maryi Dziewicy. W jednej osobie Jezusa jest prawdziwe człowieczeństwo i prawdziwe bóstwo, dlatego możemy powiedzieć, że jest On jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.  Jezus zatem nie jest tylko Twórcą i Liderem naszej religii, tak jak Mahomet dla islamu, czy Gautama dla buddyzmu. Chrystus, Jego osoba i dzieło zajmuje w wierze chrześcijańskiej miejsce centralne i jedyne, jakiego żadna tradycja religijna nigdy nie przypisywała swemu założycielowi.

 Rozpoczynamy dzisiaj szereg katechez, które spróbują wyjaśnić fenomen Jezusa Chrystusa. Są to bardzo ważne tematy dla naszej wiary ponieważ „essencją” naszego chrześcijaństwa jest właśnie nasza relacja z osobą Jezusa. Bycie chrześcijaninem bowiem nie opiera się na jakiejś „idei”, lecz na fakcie i wydarzeniu, jakie dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. To co dokonał Jezus jest niepowtarzalne i nie ma odpowiednika na ziemi w żadnej innej religii. Dzięki temu chrześcijaństwo nie ma żadnej analogii w świecie i nie można go stawiać na jednym poziomie co inne religie świata. Papież Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice mówi,
że „u podstaw bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej, czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”[1]. Spróbujmy zatem zachwycić się tajemnicą i fenomenem Jezusa Chrystusa.


[1] Benedykt XVI, Deus Caritas est 1.