KATECHEZA 329: JAK MOŻEMY ZDEFINIOWAĆ POJĘCIE ŁASKI BOŻEJ?

Słowo łaska Boża nie jest łatwe do zdefiniowania. Często to wyrażenie powtarzamy, słyszymy o nim w liturgii, prosimy o łaskę Bożą, modlimy się o to, aby miłosierny Bóg okazał nam swoją łaskawość, itp. Gdyby jednak przyszło nam jednoznacznie określić czym jest łaska Boża natrafilibyśmy na niemałą trudność. Okazuje się bowiem, że tym pojęciem określamy rozmaite i rozległe działanie Boga względem człowieka. Najogólniej mówiąc: łaska jest sposobem okazywania przez Boga człowiekowi wierności, życzliwości, przychylności i łaskawości. Jest pełnym miłości i dobroci „pochyleniem się” Stwórcy nad ludzkimi potrzebami i cierpieniami. Bóg Starego i Nowego Testamentu objawia się jako Bóg niezrozumiałej po ludzku miłości i dobroci. Podstawą Bożego działania względem człowieka jest zawsze miłość. Przy uszanowaniu ludzkiej wolności Bóg spieszy mu z pomocą, zabiegając o to aby jego wybory były właściwe i aby zamiast nieszczęścia sprowadzały prawdziwe szczęście. W tym celu, w sposób nad wyraz delikatny i czuły, Bóg umacnia i wspiera ludzką naturę.

Potwierdzają to święci i mistycy, którzy w sposób szczególny doświadczyli w swoim życiu Bożej miłości. Siostra Faustyna pisząc o łasce Bożej porównuje ją do światła niezwykłego: „Światło to, które dotknęło duszy jest w niej żywe i nic ani go zagłuszyć, ani przyćmić nie może. Ten błysk poznania Boga pociąga jej duszę i rozpala miłością ku Niemu. Ale ten sam błysk równocześnie daje duszy poznać czym ona jest i cale swe wnętrze widzi w wyższym świetle i powstaje przerażona i zatrwożona. Jednak nie pozostaje w tym zatrwożeniu, ale zaczyna się oczyszczać i upokarzać przed Panem, a światła te są silniejsze i częstsze, im dusza więcej się krystalizuje, tym światła te są przenikliwsze. Jednak jeżeli dusza wiernie i mężnie odpowiedziała tym pierwszym łaskom, Bóg dusze napełnia swymi pociechami, udziela jej się w sposób odczuwalny (Dzienniczek, nr 95)”

Światłość i moc, które symbolizują Bożą łaskę, oznaczają, że Bóg działa zarówno na intelekt, jak i wolę człowieka. Oświeca On rozum człowieka, aby wiedział co jest dobre oraz umacnia wolę, aby człowiek nie zniechęcał się i wytrwale zdążał do celu jakim jest wieczne zbawienie i szczęście człowieka.