KATECHEZA 346: SPRZECIWIAĆ SIĘ UZNANEJ PRAWDZIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

We współczesnym świecie są ludzie, którzy bardzo łatwo oszukują swoje sumienie. Mówią np. “Ja w Boga wierzę, nikomu nic złego nie robię, wierzę w to, czego uczą w Kościele, ale za nic nie uwierzę, by Bóg mógł być tak surowy, żeby mnie karać za to, że żyję bez ślubu”. W tej sytuacji przestaje mieć znaczenie obiektywna nauka Kościoła a najważniejsza staje się moja subiektywna ocena, oparta często na własnym wygodnictwie. Jeśli ktoś utwierdza się w takim stanie, przeżyje całe życie w grzechu śmiertelnym i w końcu umrze bez pokuty i żalu. Taki stan człowieka jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.

Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – to mówienie w sposób stały i świadomy „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Może mieć charakter wybiórczy, np. „Wierzę w to, co mówi się w Kościele. Ale za nic nie uwierzę, że mieszkanie ze sobą przed ślubem jest grzechem! Bóg nie jest taki, by się o to obrażał”. Może mieć tez charakter odrzucenia całej doktryny Kościoła (np. zaprzeczanie prawdy o bóstwie Jezusa Chrystusa.) W ciągu wieków historii Kościoła wiele było różnych herezji i błędów. We współczesnym świecie nie brakuje również błędnych poglądów na tematy nauczania Kościoła. Niebezpieczeństwa zagrażające poznawaniu prawdy stawiają przed teologami współczesnymi nowe wyzwania, zwłaszcza związane z promowaniem Kościoła. Jan Paweł II jasno określił charakter badań teologicznych, które mają temu służyć: „Nikt przeto nie może uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale musi być świadom, że pozostaje w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą odpowiedzialny jest Kościół”. Trzeba jednak z bólem stwierdzić, że w samym Kościele pojawiają się błędy, które popełniają osoby mające niewielką wiedzę o nim i jego posłannictwie, nie znają Bożego Objawienia i Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Wielu współczesnych chrześcijan, kierując się jedynie ludzkim rozumieniem prawd Bożych, na swój sposób przemyśliwuje prawdę o Kościele. Wynikają stąd błędy, które prowadzą do nowych herezji w Kościele. Pan Jezus powiedział Apostołom, że tylko prawda ich wyzwoli. Każde odrzucanie nauki Kościoła, nawet tylko wybiórcze powoduje, że człowiek zamyka się na przyjęcie daru zbawienia, który Bóg chce ofiarować człowiekowi.