KATECHEZA 372: GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA – UMYŚLNE ZABÓJSTWO

Grzechem wołającym o pomstę do nieba jest zabójstwo umyślne, czyli  popełnione z wiedzą, wolą, rozwagą, przemyślane i zaplanowane. Takiej zbrodni dopuścił się Kain na swym bracie Ablu. W Księdze Rodzaju znajdujemy fragment jak Pan Bóg zwraca się do mordercy Kaina: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie” (Rdz. 4, 10-11). Kain swoją zbrodnię zaplanował. Ściągną podstępem swojego brata na pole i tam odebrał mu życie. Zanim dokonał morderstwa wszystko starannie zaplanował. Stąd jego uczynek tym bardziej godny jest potępienia. Dlaczego zabójstwo popełnione umyślnie jest grzechem wołającym o pomstę do nieba?

Najcenniejszą wartością jaką człowiek otrzymuje od Boga jest życie. To że otrzymaliśmy od Niego istnienie i niepowtarzalną tożsamość sprawia, że każdy w Jego oczach jest bezcenny. Dla Boga jesteśmy tak bardzo ważni i cenni, że zapłacił za każdego z nas najwyższą cenę: mękę i śmierć swojego Umiłowanego Syna. Możemy powiedzieć, że Bóg zapłacił za każdego z nas krwią swojego Syna. Nie ma cenniejszej waluty. To powinno nam uzmysłowić jak ważny jest pojedynczy człowiek dla Boga. On nie kocha nas jak jedną masę ludzką, ale każdego miłuje indywidualnie. Nie ma człowieka na tym świecie, który dla Boga nie byłby ważny i cenny. Stąd każdy kto w sposób umyślny odbiera drugiemu człowiekowi życie, zabiera coś najcenniejszego, coś co należy tylko do Boga.

Trzeba jasno powiedzieć, że w dzisiejszych warunkach jedną z najstraszniejszych zbrodni wołających o pomstę do nieba jest aborcja. Każda grzech aborcji jest dokładnie zaplanowany. Stąd jest wyjątkowo ciężki. Ponadto w ten sposób odbieramy życie osobie która jest absolutnie niewinna i bezbronna. Nikomu nic nie zawiniła i nie ma możliwości obrony. Dlatego ten grzech jest wyjątkowo ciężki.