Katechezy uzupełniające dla młodzieży

Od drugiego semestru tego roku szkolnego zaczynają się katechezy uzupełniające dla młodzieży „Wierzę w Ciebie Boże żywy”.

Katechezy odbywają się w jednym wybranym miejscu dekanatu, w dwie wybrane przez duszpasterzy soboty miesiąca.

– Od drugiego półrocza bieżącego roku szkolnego z inicjatywy biskupa Krzysztofa Nitkiewicza rozpoczyna się cykl katechez uzupełniających pod tytułem „Wierzę w Ciebie Boże żywy”. W każdym dekanacie zostało wyznaczone miejsce, w którym we dwie wybrane soboty miesiąca odbywać się będą katechezy uzupełniające. Propozycja ta jest adresowana do młodzieży, która chciałaby uzupełnić wiedzę religijną. Co raz częściej bowiem możemy spotkać sytuacje, kiedy młodzież z różnych powodów nie uczęszcza na religię. Niekiedy wynika to z tego, że zajęcia prowadzone są na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej, co dla niektórych generuje trudności w dojeździe i powrocie ze szkoły. W naszych parafiach pojawiają się także młodzi, którzy z rodzinami wracają z emigracji i nie uczęszczali dotąd regularnie na katechezę. Mając to na względzie, chcemy dać im możliwość uzupełnienia wiedzy religijnej przy parafii – powiedział ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Program katechez został opracowany w oparciu o Katechizm młodych Youcat i zawiera streszczenie całego orędzia chrześcijańskiego. Składa się z cyklu 30 katechez i jest dobrym uzupełnieniem i pogłębieniem wiedzy religijnej.

Szczegółowe informacje na temat katechez (miejsca, terminów, prowadzących) można znaleźć na plakatach zamieszczonych w gablotach parafialnych oraz na stronie www.katecheza.diecezjasandomierska.pl

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/