Katechizujcie świadectwem życia

Kongregacja katechetyczna na rozpoczęcie roku szkolnego.

Foto - ks. Tomasz Lis

W przededniu nowego roku szkolnego 2019/2020, w Domu Katolickim w Sandomierzu odbyło się spotkanie katechetów. Wzięli w nim udział bp Krzysztof Nitkiewicz i bp senior Edward Frankowski, duchowni, świeccy i siostry zakonne na czele z dyrektorem Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej, ks. Adamem Kopciem. W roli prelegentów zostali zaproszeni: ojciec dr hab. Roman Jusiak, prof. KUL oraz ks. dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Przemyskiej.

– Rozpoczynamy nowy rok szkolny, który jest bardzo specyficzny bo są dwa roczniki uczniów w klasach pierwszych szkół średnich. Ci, którzy ukończyli cykl gimnazjum oraz uczniowie po 8 klasie szkoły podstawowej. W tym roku pracę katechety w naszej diecezji podjęło ponad 630 osób, w tym połowa to osoby świeckie. Chcemy poprzez dzisiejszą kongregację wytyczyć wspólne cele całorocznej pracy. W tym roku katechetycznym w sposób szczególny chcemy skupić się na towarzyszeniu młodym w odkrywaniu ich powołania, stąd temat dwu dzisiejszych referatów – mówił ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego.

Obecny na spotkaniu bp K. Nitkiewicz podziękował katechetom za ich pracę, a szczególnie za spotkania podczas hospitacji lekcji religii. Przeprosił za to, że z powodu zachowania niektórych księży, katecheci doświadczają czasami nieprzyjemności ze strony grona pedagogicznego i uczniów. Zaapelował także o to, żeby zwrócili oni uwagę na sprawę powołań.

– Nie chodzi o to, żebyście byli „talent scout” – łowcami talentów, chociaż pewne predyspozycje mogą świadczyć o posiadanym powołaniu. Jego odkrycie i rozwijanie złączone jest zawsze z wiarą powołanego, ale także z fascynacją czyimś świadectwem, z postawą księdza, siostry zakonnej świeckiego, który jest rozmodlony, zaangażowany, kocha Kościół. Widać od razu, czy ktoś wierzy w to co mówi, czy tylko odtwarza jakieś wiadomości. Proszę was o taką postawę, dziękując jednocześnie za modlitwę i post ofiarowane w intencji powołań – powiedział biskup.

W swoim wystąpieniu ks. Waldemar Janiga mówił o przyczynach kryzysu powołań oraz wskazał w jaki sposób katecheza może stać się miejscem mówienia i troski o powołania. – Kryzys powołań jest jednym z dużych wyzwań dla katechetów i duszpasterzy. Niewątpliwie jest on znakiem czasu, który trzeba dobrze odczytać i temu zaradzić. Dziś szczególnie potrzeba żarliwej modlitwy w intencji powołań i za powołanych, a także jasnego i nieskazitelnego świadectwa życia osób powołanych – podkreślał ks. Waldemar Janiga.

W swoim wystąpieniu ojciec dr hab. Roman Jusiak, profesor KUL mówił o teologicznych i społecznych uwarunkowaniach powołania do kapłaństwa.

– Spadek powołań w Kościele w Polsce może budzić pewien niepokój. Jednak na to zagadnienie trzeba popatrzeć w dwu wymiarach: teologicznym i społecznym. W teologicznym rozumieniu wiemy, że łaska buduje na naturze, stąd potrzeba także uwzględnienia aspektu społecznego, z którego wywodzą się kandydaci do kapłaństwa. Współczesne społeczeństwo nie sprzyja temu, by młody człowiek z odwagą mógł odkrywać powołanie do takiej drogi życia. Wiele rodzin przeżywa poważne kryzysy, także nasze parafie przeżywają niełatwe chwile. Młodzi wzrastają i wychowywani się w liberalizmie, stąd ich nastawienie do życia często jest  konformistyczne i egocentryczne. Dlatego trzeba dużej troski wkładanej w wychowanie i kształtowanie młodego człowieka w ewangelicznych wartościach – mówił ojciec profesor Roman Jusiak.

Swoją ofertę katechetyczną i pomocy duszpasterskich przedstawiło Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Następnie w części informacyjnej poruszano sprawy zagadnień dydaktycznych oraz rozpoczynającego się roku katechetycznego i inicjatyw duszpasterskich.

Spotkanie podsumował bp senior Edward Frankowski, który pobłogosławił katechetom na nadchodzącą pracę.