Katolickie przyrzeczenia 

25 listopada, w przeddzień patronalnego święta Chrystusa Króla, spotkali się w sandomierskiej  bazylice katedralnej członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Mszę św. po przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowali księża asystenci diecezjalni i parafialni KSM-u oraz Akcji Katolickiej. Nawiązując w homilii do czytań mszalnych oraz do patronki dnia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, bp Nitkiewicz mówił o potrzebie uznania prymatu Boga. Drogą do tego jest stawianie Boga ponad wszystko i aktywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła.

– W jakim stopniu urzeczywistnia się to w moim życiu ? Na czym polega moje chrześcijańskie świadectwo ? Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., modlitwa rano i wieczorem, zachowywanie postów, doroczne odnawianie przyrzeczeń są ważne, ale niewystarczające. Nasze życie charakteryzuje się niestety swoistym kompromisem ze światem w którym jest coraz mniej Boga. Brakuje zapału, gorliwości a także wspólnotowej refleksji i działania, co niestety obserwuję przy okazji różnych inicjatyw papieskich, czy diecezjalnych. Myślę tutaj o nas wszystkich, duchownych i świeckich, młodych i starszych. Cierpimy na jakieś duchowe skostnienie. Zamiast iść krok w krok za Chrystusem, zamiast wczytywać się w Ewangelię i tam szukać natchnienia, trzymamy Pana Jezusa na uwięzi naszych ambicji i poglądów. Dlatego jesteśmy tacy słabi i nieskuteczni – mówił biskup.

– Św. Katarzyna wezwana przed oblicze cezara, aby złożyć ofiarę pogańskim bożkom, miała zrobić znak krzyża, a następnie próbowała nakłonić władcę do przyjęcia religii Chrystusowej. Została zamęczona po straszliwych torturach. Jej los dzielą dzisiaj tysiące chrześcijan, zabijanych bestialsko przez terrorystów islamskich spod znaku Isis, Boko Haram, Al-Kaidy, przez hinduskich fundamentalistów, czy przez różne totalitarne reżimy. My żyjemy w innej rzeczywistości, chociaż i u nas, w bardzo lokalnym wymiarze, spotykamy się z różnymi trudnościami. Nie zrażajmy się nimi, nie kapitulujmy kiedy nie ma pozytywnego odzewu, czy na przykład brakuje pomysłów co dalej robić. Prośmy Chrystusa, aby wskazywał nam nowe zadania i drogi do ich realizacji. Aby dawał potrzebne siły – zachęcał biskup K. Nitkiewicz.

Po Mszy św. dwadzieścioro młodych KSM-owiczów odśpiewało hymn stowarzyszenia i złożyło uroczyste przyrzeczenie. W wypowiadanym słowie „Gotów!” KSM-owicze przyrzekali „kochać Boga i szerzyć Królestwo Chrystusowe w swej duszy, w swej rodzinie oraz w swym środowisku, służyć czynnie Kościołowi i Ojczyźnie, kształtować swój umysł, wolę i serce”, zaś członkowie Akcji Katolickiej odnowili zawierzenie Chrystusowi Królowi Wszechświata. W szeregi Akcji Katolickiej przyjęto 12 nowych osób. Następnie podczas spotkania formacyjnego w Katolickim Domu Kultury wręczono odznaki i legitymacje nowym członkom Akcji Katolickiej i KSM-u.