Kiedy gest jest językiem

40 osób wzięło udział w warsztatach polskiego języka migowego, które przebiegały pod hasłem: "Zrozumieć człowieka niesłyszącego".

Foto. Archiwum

Warsztaty prowadził trener i tłumacz polskiego języka migowego ks. Stanisław Gurba, diecezjalny duszpasterz niesłyszących Diecezji Sandomierskiej.

Podczas dwugodzinnego spotkania jego uczestnicy zapoznali się z historią polskiego języka migowego, zaznajomili się z uwarunkowaniami i sposobami funkcjonowania w społeczeństwie osób niesłyszących, poznawali różne sposoby komunikowania się głuchych, uczyli się podstaw języka migowego.

Uczestnictwo w warsztatach było bezpłatne. – Liczba miejsc była ograniczona ze względu na intensywność zajęć i stopień trudności przyswajanego materiału. Na warsztatach analizowano przetłumaczone na język migowy fragmenty “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – dodał ks. Gurba.

Według Światowej Federacji Głuchych, na świecie jest 500 mln osób mających problemy ze słuchem, 70 mln jest głuchych, z tego 80 proc. zamieszkuje kraje słabiej rozwinięte. W Polsce problemy ze słuchem ma 6 mln osób, z tego 900 tys. ma poważnie uszkodzony słuch, a około 45-50 tys. jest całkowicie niesłyszących.

Warsztaty zorganizowano przy współpracy biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli, Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli, Duszpasterstwa Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej oraz Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl