Kiełczyna – Św. Mikołaja Bpa

KIEŁCZYNA

Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Bogoria
28-210 Bogoria, Kiełczyna 13, tel. 15 867 40 47

INFORMACJE O PARAFII

Początki wsi Kiełczyna nie są dokładnie znane. Z pewnością jest to miejscowość bardzo stara. Lokalna tradycja głosi, iż istniała w XI w., a jej założycielem był legendarny Kiełcz. Inne podanie mówi, że pierwszy kościół w Kiełczynie poświęcił w II poł. XI w. św. Stanisław, biskup i męczennik. Historyk Władysław Semkowicz uważa, iż miejscowa parafia była prywatną fundacją rodu Awdańców (największe znaczenie rodzina ta osiągnęła w XI-XII w.), z którego pochodzić miał założyciel wsi o imieniu Kiełcz. Nie ulega wątpliwości, iż parafia funkcjonowała przed 1326 r., kiedy odprowadzała świętopietrze. W tym czasie istniał tam drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Prawdopodobnie przetrwał on do ok. 1773 r., kiedy to uległ zniszczeniu. Na jego miejscu wzniesiono kolejną drewnianą świątynię, którą poświęcono w 1778 r. Uległa ona pożarowi 19 września 1861 r. Niedługo potem przystąpiono do budowy nowego, murowanego kościoła, istniejącego do chwili obecnej. Parafia Kiełczyna w swojej historii posiadała bardzo rozległy teren, m.in. dzisiejszych placówek duszpasterskich w Wiśniowej i Bogorii. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa zbudowany został w latach 1861-1869. Pracami kierował ks. Jan Rzepecki. Świątynia powstała z dobrowolnych składek wiernych. W pobliżu Kiełczyny założono nawet cegielnię, która dostarczała budulec na tę inwestycję. Kościół został uroczyście poświęcony pod koniec 1869 r. przez bpa J. Juszyńskiego. Na początku XX w. ściany nawy i prezbiterium pokryto secesyjną polichromią. W 1972 r. poddano ją gruntownej konserwacji. Świątynia jest budowlą prostą aczkolwiek urokliwą. Choć w czasach jej budowy dominował w architekturze neoklasyczny funkcjonalizm, kiełczyński kościół zalicza się już do historyzmu. Jego styl polega na naśladownictwie wzorców z przeszłości, w tym przypadku z architektury romańskiej. Budowla jest jednonawowa, z jeszcze klasycystycznie podniesioną fasadą, z której wyrasta neoromańska wieża przykryta baniastym, tradycyjnym hełmem z latarnią. Podobna sygnaturka znajduje się na kalenicy siodłowego dachu. W ścianach nawy umieszczono po dwie pary neoromańskich, dwoistych okien. Czworoboczne prezbiterium zamyka zgodnie z kanonami architektury półkolista absyda, zaś przybudówki zakrystii tworzą coś na kształt transeptu.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 12.00
– w dni powszednie: 7.00 lub 7.30
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Mikołaja (6 grudnia), św. Walentego (14 lutego).

Do parafii należą: ulice Bogorii – Osiedlowa, Ujazd, Rakowska; oraz wsie – Ceber, Gorzków, Kiełczyna, Malkowice, Miłoszowice, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Wola Małkowska.

Ogólna liczba mieszkańców: 1811.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Maj, K. Florys OFM, K. Irek.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Pańczyk SFS, K. Tokarska SNMPN.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, obok kościoła.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Jerzy Kubik