Kleryckie obłóczyny

Czterech alumnów trzeciego roku sandomierskiego seminarium przyjęło strój duchowny. Do grona kandydatów do kapłaństwa włączono pięciu kleryków piątego rocznika.

Podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu biskup pomocniczy senior Edward Frankowski poświęcił strój duchownym alumnom III rocznika Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Wraz z biskupem Mszę św. sprawowali przełożeni, wychowawcy, profesorowie seminaryjni oraz kapłani z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: rodziny, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

Podczas homilii biskup E. Frankowski mówił o cechach dojrzałości kandydata do kapłaństwa, które pozawalają w pełni oddać się na służbę Chrystusowi w Jego Kościele. Przypomniał alumnom, że strój duchowny, który przyjmują jest znakiem dojrzałości duchowej i znakiem dojrzałej miłości do Chrystusa. – Strój duchowny, wyróżniający nas do ludzi jest znakiem dojrzałości duchowej i ma stać się ozdobą waszej duszy. Ten strój zobowiązuje do troski o piękno waszego ducha. Podczas odbywanych studiów i czasu seminaryjnej formacji kształtujcie w sobie umiłowanie prawdy, prawość sumienia, zdolność do utrzymywania więzi z innymi i troszczcie się o osobiste wychowanie do wolności i odpowiedzialności – podkreślał bp E. Frankowski.

Po kazaniu bp Frankowski poświęcił sutanny alumnom, którzy w dalszej części Mszy świętej uczestniczyli już w strojach duchownych.

W specjalnym obrzędzie sześciu kleryków z V kursu publicznie wyznało swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to już dla nich ostatni etap poprzedzający włączenie w hierarchię kościelną oraz na wyłączną służbę Bogu i ludziom. Poprzez dwukrotne wypowiedzenie „chcę” alumni podkreślili wiarę w Boże powołanie i nadzieję w należyte przygotowanie do święceń.

Alumni, którzy przyjęli strój duchowny: Dawid Łyko, parafia św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Łętowni, Mateusz Wermiński parafia Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach, Dawid Wieczorek, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, Piotr Żurawski, parafia św. Leonarda w Turbi

Klerycy włączeni do grona święceń do diakonatu i kapłaństwa: Jan Golec, Karol Klecha, Aleksander Zdun, Mateusz Zięba, Krzysztof Zych.

W tym roku sandomierskie seminarium obchodzi jubileusz 200-lecia istnienia. Z racji jubileuszu uczelni na prośbę biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego, który będzie można uzyskać w kościele seminaryjnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2019 roku w seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe połączone warsztatami męskiej duchowości pomagające rozeznać młodym ludziom życiowe powołanie. Chętni mogą zgłaszać swój udział u swoich parafialnych duszpasterzy, bądź bezpośrednio w seminarium.