Komisja Charytatywna

  • Ks. Bogusław Pitucha – przewodniczący
  • S. Teresa Bełza, SNMPNP
  • P. Teresa Gajewska
  • O. Robert Krawiec, OFM Cap
  • P. Krystyna Rusin
  • P. Tomasz Skulski
  • P. Anna Szczepańska
  • Ks. Tomasz Szostek
  • Ks. Marek Walczak
  • P. Dorota Zuba