Komisja do spraw Duszpasterstwa

  • Ks. Marek Kumór – przewodniczący
  • Ks. Tomasz Cuber
  • Ks. Krzysztof Kida
  • Ks. Krystian Kusztyb
  • P. Maria Kryszpin
  • P. Małgorzata Łabuz
  • P. Dorota Nieznalska
  • Ks. Tadeusz Pawłowski SAC
  • P. Iwona Sulowska
  • O. Artur Tarczewski CR