Komisja do spraw Świeckich

  • P. Joanna Szmuc – przewodnicząca
  • Ks. Stanisław Czachor
  • P. Danuta Łatka
  • P. Jerzy Łatka
  • Ks. Augustyn Łyko
  • Ks. Michał Mierzwa
  • P. Ewa Mikrut
  • P. Wioletta Sałek
  • P. Alicja Szatan
  • P. Barbara Zych