Komorów – NMP Matki Kościoła

KOMORÓW

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Majdan Królewski
36-110 Majdan Królewski, Komorów 307, tel. 15 847 12 01
www.parafiakomorow.pl, e-mail: parafiakomorow@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Komorów istnieje od 1599 r., kiedy to została założona jako osada leśna przez Jana Studzińskiego, za zgodą starosty sandomierskiego Hieronima Gostomskiego. Od XVII w. przynależała do parafii Ostrowy Tuszowskie. W okresie późniejszym (prawdopodobnie w 1765 r.) znalazła się na terenie parafii w Majdanie Królewskim. Taka sytuacja trwała do maja 1972 r., kiedy adaptowano na prowizoryczną kaplicę niezamieszkany dom Jana Stróża. Inwestycją tą kierował proboszcz z Majdanu Królewskiego, ks. Wojciech Szpytyma. Na budowniczych spadły represje ze strony władz komunistycznych, które uznały remont za nielegalny. Od tej chwili do Komorowa dojeżdżali w niedziele i święta duszpasterze z Majdanu Królewskiego. Pod koniec lat 80-tych XX w. rozpoczęto budowę nowego kościoła. Po jego ukończeniu bp W. Świerzawski erygował w Komorowie samodzielną parafię (29 czerwca 1997 r.). Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zbudowany został w latach 1988-1992 wg projektu inż. Adama Gustawa oraz inż. Józefa Kocera, odpowiedzialnego za stronę konstrukcyjną. Prace nadzorował ks. Władysław Włodarczyk. Plac pod budowę świątyni poświęcono 3 maja 1988 r. Pierwszą Mszę świętą w nieukończonym kościele odprawiono w 1990 r. Świątynia została poświęcona przez kard. A. Kozłowieckiego w dniu 28 czerwca 1992 r. Konsekrowana została przez bpa A. Dzięgę 27 maja 2007 r. Styl architektoniczny świątyni jest nowoczesny. Kościół oparto na planie sześciokąta zwężonego ku przodowi. Przed frontem znajduje się trójboczna wieża, rozszerzająca się ku górze i zwieńczona trójgraniastą iglicą z koroną. Na ścianach bocznych są podłużne, prostokątne okna wypełnione cementowymi prefabrykatami i współczesnymi witrażami. Dach ma formę wielobocznego, ostrosłupowego namiotu. Wystrój kościoła składa się ze stylizowanych drewnianych rzeźb, z figurami MB i apostołów na tle kuli ziemskiej u Jej stóp oraz grupą ukrzyżowania na ścianie bocznej. Wszystko wzbogacone zostało o dekoracje a’ la rocaille i akanty, pełne miękkich linii obłoczki i putta, które wraz z malaturą stylizowane są na styl rokokowy.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00.

Odpusty: NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego).

Do parafii należą: Komorów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1484.

Kapłani pochodzący z parafii: K. Latawiec, J. Ciejka, R. Serafin, B. Załucki, J. Rabiniak, W. Garbuliński, D. Stala.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: D. Pająk, M. Gołąbek.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Liturgiczne, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, orkiestra, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, schola, Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Komorów, Wspólnota Szkaplerza Świętego.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Andrzej Cag