Komunikat Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu przypomina, że decyzją Biskupa Ordynariusza odwołana została w tym roku liturgicznym (2020/2021) wizyta duszpasterska (kolęda) w tradycyjnej formie (odwiedziny rodzin i osób indywidualnych w  ich domach), co związane jest z pandemią.

Nr 6 zarządzenia stanowi, że „obowiązuje ono w każdej parafii Diecezji Sandomierskiej i nie dopuszcza się arbitralnych interpretacji ze strony duszpasterzy. Jeśli natomiast pojawią się sytuacje o charakterze nadzwyczajnym, każdy przypadek należy przedstawić pilnie Kurii Diecezjalnej, która podejmie decyzję”.

Apelujemy do Księży Dziekanów, aby pozostając w ścisłym kontakcie z Kurią, czuwali nad przestrzeganiem wspomnianego zarządzenia, mając na uwadze ludzkie życie i zdrowie.

Sandomierz, 30 grudnia 2020 r.

Kanclerz Kurii
ks. dr Roman Janiec

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl