Komunikat Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

Komunikat Kurii Diecezjalnej

Biskup Ordynariusz mianował Wikariuszem Generalnym Diecezji Sandomierskiej, Księdza kanonika dra Rafała Kułagę, dotychczasowego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Biskup Ordynariusz mianował Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Księdza dra Michała Powęskę, dotychczasowego Prefekta Roku Propedeutycznego.

Prosimy o modlitwę w intencji tych Kapłanów, którzy podejmują ważne dla naszego Kościoła posługi.

ks. Grzegorz Staszczak
Notariusz

Do pobrania:

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/