Koncert dla Przyjaciół

Wieczór cecyliański podsumował coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu.

W Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Najpierw przedstawiciele Parafialnych Kół Przyjaciół uczestniczyli we w Mszy świętej koncelebrowanej przez księży z Zarządu Seminaryjnego. Eucharystii przewodniczył ks. Rafał Kułaga, rektor uczeni. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlono się o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz za zmarłych Przyjaciół seminarium.

Drugą część stanowiło spotkanie robocze prezesów Parafialnych Kół Przyjaciół, podczas którego wybrano zgodnie ze statutem Zarząd stowarzyszenia.  Uwieńczeniem przyjacielskiego spotkania był koncert Cecyliański organizowany corocznie w kościele seminaryjnym w okresie wspomnienia św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Najpierw utwory organowe zaprezentował pan Mariusz Ryś, a następnie w koncertem wokalnym wystąpi Chór „Canticus” z Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnobrzegu oraz Chór Klerycki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.