Konferencja o rodzinie

W Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu odbyła się konferencja „Solidarni z rodziną”.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” przy wsparciu Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej zorganizowali w Sandomierzu kolejną edycję konferencji „Solidarni z Rodziną”, której towarzyszyło hasło „Rodzina Bogiem silna wyzwaniem współczesności”. W tym roku tematyka wystąpień związana była z osobą błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego nauczania o rodzinie.

Konferencję poprzedziła Msza św. w intencji rodzin w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z księżmi zajmującymi się duszpasterstwem rodzin. We wspólnej modlitwie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji sandomierskiej.

Podczas kazania Biskup Ordynariusz nawiązał do wspomnianego w pierwszym czytaniu mszalnym króla Antiocha. Ten władca latami walczył z Bogiem, usiłując zając Jego miejsce, żeby ostatecznie umrzeć na obczyźnie, pogrążony w smutku. Kaznodzieja zauważył, że podobna sytuacja powtarza się także w życiu osób deklarujących swoją przynależność do wiary chrześcijańskiej.

Dlatego nieraz odczuwamy dramat bezradności. Jakby ktoś namalował listopadowy pejzaż, na którym detale zlały się w jedną szaro – brunatną plamę, rozmazaną kroplami deszczu. Zamierają nadzieja i sens życia. Rodziny nie potrafią przezwyciężać kryzysów. Trawią nas piętrzące się konflikty i podziały. Taka łamigłówka bez rozwiązania, podobna do historii z dzisiejszej Ewangelii o siedmiu braciach i jednej żonie, którą saduceusze podstępnie opowiedzieli Panu Jezusowi. Tymczasem Chrystus wyjaśnia, że zostaliśmy powołani do życia wiecznego, w którym nie będzie już ziemskich dylematów i problemów, lecz pełnia szczęścia wynikająca z przebywania z Bogiem. To On sprawi, że zmartwychwstaniemy, gdyż „nie jest Bogiem umarłych, ale żywych”! Ta perspektywa powinna nas ożywiać i motywować.
Niebo może zacząć się już na Ziemi, jeśli pozostaniemy w jedności z Bogiem, postępując zgodnie z Jego wolą, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu. On wskaże nam właściwą drogę, powie, co mamy mówić i jak należy postępować. Uczyni z nas prawdziwą wspólnotę w której jedni myślą o potrzebach drugich, są dla siebie nawzajem wsparciem. Człowiek człowiekowi, rodzina rodzinie, naród narodowi. Powinniśmy tylko pokładać nadzieję w Chrystusie – Jezu Ufam Tobie – a nie drżeć w oczekiwaniu na to, co ma się wydarzyć. „Każdy dzień to dzień Pański i dlatego jest jednakowo piękny” – mówi św. Jan XXIII – podkreślił biskup.

Nawiązując do podróży służbowej, jaką niedawno odbył na Wschód, bp Nitkiewicz powiedział, że wielu tamtejszych ludzi jest zachwyconych Polską i nam zazdrości.

Jeśli będziemy blisko Boga, nie roztrwonimy tego wspaniałego dziedzictwa i będziemy mogli budować na nim naszą przyszłość – zakończył Ordynariusz Sandomierski.

Drugą część spotkania otworzył Krzysztof Szatan, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Następnie głos zabrał biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, który podkreślił znaczenie solidarności i jedności w budowaniu silnego społeczeństwa i co za tym idzie silnych rodzin.

Wśród prelegentów konferencji znalazł się ks. dr hab. Jan Bartoszek z Tarnowa, który wygłosił referat pt. „Troska Kościoła o miłość i sprawiedliwość społeczną w rodzinie”. – Troska Kościoła o rodzinę była bardzo ważnym elementem programu Wielkiej Nowenny. Decyzją Prymasa Tysiąclecia blisko połowa czasu przygotowania do Millenium (dokładnie cztery z dziewięciu lat) została poświęcona tej tematyce. Kardynał Wyszyński był bowiem przekonany, że odnowa społeczeństwa zaczyna się od odnowy rodziny. Ponadto miał świadomość, że sfera życia wspólnotowego jest enklawą wolności dla Polaków pozostających pod rządami totalitarnymi. Stąd też jego decyzja, aby zatroszczyć się nade wszystko o polską rodzinę, będącą nośnikiem tradycji i wiary chrześcijańskiej, na której opierała się nasza tożsamość narodowa – mówił prelegent.

W ostatnim wystąpieniu dr hab. Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przybliżyła temat pt. „Małżeństwo i rodzina w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Korzystając z bogatego nauczania Prymasa Tysiąclecia, zwróciła uwagę na biblijno-sakramentalny charakter małżeństwa i rodziny. – Aby budowana na małżeństwie rodzina pozostała sobą, w duchu nauczania błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, potrzeba, aby dalej była „Bogiem silna”, aby była świadoma swoich praw i obowiązków i respektowała wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Szanując zaś wolność, indywidualność i bogactwo osobowe wszystkich swoich członków, rodzina ma ratować byt narodowy i rodzimą kulturę katolicką wyrażającą się w obyczajach, tradycji, obrzędach religijnych i moralności chrześcijańskiej.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/