Konferencja online na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

PROGRAM

CZĘŚĆ I
KONFERENCJA ONLINE

Konferencja:  Link do transmisji

Godz. 10.00 – początek konferencji
Jan Brzozowski – Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Potoczku
Otwarcie konferencji, powitanie gości

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
Słowo wstępne

Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
Autorytet  Świętego Jana Pawła II w wychowaniu dzieci i młodzieży

Joanna Szmuc – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć

Przemysław Nosal – Członek Zarządu  KSM Diecezji Sandomierskiej
Idee i wartości Świętego Jan Paweł II w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

Ks. Robert Utnik – Diecezjalny Asystent Rodziny Szkół  Świętego Jana Pawła II
Zapatrzeni w  Świętego Papieża

Część II
PARAFIA PW. ŚW. JANA PAWŁA II W STALOWEJ WOLI

Transmisja na stronie parafii: https://jp2stw.pl/ i w telewizji regionalnej STELLA

Godz. 18.00
Majówka ze świętym Janem Pawłem II
Błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II

Godz. 18.30
Msza Święta dziękczynna w 100-tną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II