Konferencja „Solidarni z Rodziną”

 W dniu 29 września w Domu Katolickim odbyła się kolejna z cyklu Konferencja „Solidarni z  Rodziną” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  Diecezji Sandomierskiej i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania, w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej było wychowanie patriotyczne  w rodzinie i szkole.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin przybliżył zebranym postać śp. Aliny Kowalskiej, zasłużonej działaczki  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  i poradnictwa rodzinnego Diecezji Sandomierskiej. Pani Alina Kowalska pochodziła z Ostrowca Św. w środowisku lokalnym była doceniana za wielkie zaangażowanie w pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdowały się w bardzo trudniej sytuacji życiowej. Jej zasługą było utworzenie domu rekolekcyjnego w Jędrzejowie koło Ostrowca.  25 marca 2012 roku  w 20. rocznicę wyznaczenia przez papieża Jana Pawła II nowych granic diecezji w Polsce została uhonorowana przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza tytułem “Protector Vitae”. Alina Kowalska  zmarła 13  sierpnia 2018 roku, w swoim  życiu zawsze wierna Bogu i oddana drugiemu człowiekowi.  Uczestnicy  konferencji  w modlitwą uczcili jej pamięć.

Oficjalną część konferencji otworzył Krzysztof Szatan prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  Diecezji Sandomierskiej. Przedstawił on  cele i założenia spotkania przywitał zaproszonych gości i  uczestników. Następnie  słowa wprowadzenia do zebranych skierował ks. Bp Edward Frankowski, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tematu konferencji dla współczesnego człowieka. Odwołując się do  nauczania św. Jana  Pawła II, przywołał słowa  „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Zwrócił uwagę, że pamięć o przeszłości i  tożsamość narodowa  jest bardzo ważna w obecnych czasach  globalnego społeczeństwa.

 „Wychowanie patriotyczne w rodzinie w świetle nauczania Kościoła” to temat  wykładu  ks. dr. Tomasza Cubera. – Mówiąc o patriotyzmie  o różnych aspektach i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, trzeba podkreślić niezastąpioną niczym rolę rodziny. W naszej historii, zwłaszcza, gdy nie istniało wolne państwo polskie, była ona najważniejszą szkołą patriotyzmu. Także dziś, w wolnej Rzeczpospolitej, przywilej i moralny obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spoczywają nade wszystko na rodzinie – mówił prelegent.

Konieczność współpracy Rodziny i Szkoły w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży  to temat  wykładu  dr Urszuli Bąk.  W jednym  z punktów wykładu dr Urszula Bąk stwierdziła, że „Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym mieści się w ogólnie rozumianym wychowaniu, zwłaszcza wychowaniu ku wartościom i jest jego szczególną emanacją”.  W swoim wykładzie  spróbowała odpowiedzieć na pytanie  do czego można sprowadzić wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym? W odpowiedzi mamy stwierdzenie, że istotą takiego działania jest wspomaganie wychowanków, aby uznali te wartości za ważne i umiejscowili je na wysokiej pozycji w budowanej przez siebie hierarchii wartości a następnie byli gotowi do ich urzeczywistniania.

Podczas konferencji wystąpił zespół muzyczny  ze Szkoły   Katolickiej  im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Zespół tworzą nauczyciele- Pani Aneta Trościńska i Renata Kaczorowska- Warton oraz uczennice Klaudia Huk i Zofia Krakowiak. Zespół wykonał  utwory muzyczne: „Twoja miłość jak ciepły deszcz … .”, „Cisza, modlitwa Katyńska”,  „Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej … .” , „Pytasz mnie: co to jest patriotyzm”. Występ był pokazem patriotyzmu  w praktyce.  Konferencję podsumował Pan Andrzej Kaczmarek przewodniczący  Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.