Koniemłoty – Wniebowzięcia NMP

KONTAKT:

Gm. Staszów, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
28-200 Staszów, Koniemłoty, Pl. Ks. Romana Kotlarza 2

tel. (+48) 15 866 71 26
E-mail: parafiakoniemloty@op.pl
Strona www: parafia.koniemloty.info

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:30, 8:45 (Sichów Duży i Sielec), 10:00, 11:30, 16:00 (maj, październik, Wielki Post)
Święta państwowo zniesione: 9:00; 18:00
Dni powszednie: 18:00 lub 19:00(wakacje)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. dr Jan Łukasik
Wikariusz - Ks. Marek Olszewski (od 2015 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Gaj Koniemłocki (2 km), Gaj Święcicki (3 km), Grobla (4 km), Grzybów (2 km), Koniemłoty, Kszczonowice (2 km), Krzywołęcz (5 km), Lenartowice (3 km), Pacanówka (1 km), Podborek (2 km), Rzędów (4 km), Sielec (3 km), Sichów Duży (3 km), Sichów Mały (4 km), Stefanówek (4 km), Święcica (3 km), Tuklęcz (5 km), Ziemblice (5 km)

Liczba katolików:
4439

Odpusty:

Narodzenia Najświetszej Maryi Panny (8 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Sichów Duży, kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej (3 km)
Sielec, kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (3 km)

Historia:
Parafia erygowana przed rokiem 1326. Początkowo był tu kościół drewniany, zniszczony przez pożar. Obecny kościół późnorenesansowy wzniesiony w latach 1637-1649 z łupanego kamienia wapiennego przez Benedyktynów, którzy byli kolatorami parafii od 1628 do 1649 roku z fundacji ks. Łukasza Sokołowskiego. Uroczyście poświęcony został w 1649 r. Zniszczony przez pożar w 1770 r., odnowiony w 1778 r. Teren przykościelny ogrodzono murem w 1829 r. Przed frontonem kościoła stylowa brama wzniesiona w 1886 r. na zamówienie ks. Andrzeja Kozłowskiego. Kościół parafialny, trzynawowy z prezbiterium na zrębach gotyckich jednoprzęsłowym, wielobocznie zamkniętym, z dobudowaną od północy zakrystią. Nawa boczna prawa szersza z kaplicą św. Benedykta, wzniesioną na planie kwadratowym nakrytą kopułą z latarnią. W latach 1937-1939 dobudowano drugą nawę boczną wg projektu Stefana Szyllera. Od zachodu na frontonie kościoła w przedłużeniu nawy głównej wieża z kruchtą w przyziemiu i kolistą basztą, ze schodami na chór muzyczny. Przy prezbiterium na zewnątrz kościoła od strony wschodniej Ogrójec dobudowany w 1853 r. Dach nad częścią późnobarokową (nawa główna) dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną czerwoną. Wieżyczka na sygnaturkę kryta blachą. Na wieży kościoła chełm późnobarokowy łamany, zwieńczony latarnią. Na nawach bocznych dachy jednospadowe kryte blachą. Kościół restaurowany wewnątrz w 1982 r., tynki zewnętrzne odnowione w 1988 r. Ołtarz główny barokowy, we wnęce obraz Niepokalanego Poczęcia NMP w drewnianej, pozłacanej sukience z 1742 r. W kronice parafialnej obraz ten określany jest jako obraz starożytny. Na zasuwie obraz Serca Pana Jezusa. W bocznych niszach oddzielonych kolumnami drewniane figury św. Benedykta i św. Scholastyki. W prezbiterium zabytkowe stalle z olejnymi obrazami przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia z życia Najświętszej Maryi Panny. Ambona z prawej strony nawy głównej łącząca się ze stallami fundacji ks. Ambrożego Lipskiego z 1718 r., pokryta złoconymi rzeźbami. W nawie bocznej prawej barokowy ołtarz św. Anny Samotrzeciej. Postacie w srebrnych sukienkach z 1769 r. W kaplicy św. Benedykta w ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – bez większej wartości artystycznej. W nawie lewej ołtarz św. Józefa a w nim barokowy obraz św. Józefa trzymającego Pana Jezusa za rękę. Osoby w srebrnych sukienkach z 1790 r. Parafia posiada akta parafialne od 1638 r.

- POKAŻ MNIEJ -