Koniemłoty – Wniebowzięcia NMP

KONIEMŁOTY

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Staszów
28-200 Staszów, Koniemłoty, pl. ks. Romana Kotlarza 2, tel. 15 866 71 26
www.koniemloty.pl, e-mail: parafiakoniemloty@op.pl

INFORMACJE O PARAFII

Koniemłoty są jedną z najstarszych miejscowości na ziemi staszowskiej. Niektórzy historycy twierdzą, iż już Bolesław Chrobry oddał ją na własność benedyktynom z klasztoru na Świętym Krzyżu. Z całą pewnością Koniemłoty istniały w I poł. XIII w., gdyż w 1246 r. odbył się tam zjazd dostojników małopolskich z udziałem księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. Parafia Koniemłoty erygowana była przed 1326 r., kiedy to odprowadzała świętopietrze. Początkowo istniał w niej drewniany kościół, który spłonął na początku XVII w. Od 1493 r. parafia była prepozyturą Klasztoru Benedykt na Świętym Krzyżu (patronat nad osadą zakonnicy posiadali do 1819 r.). Z Koniemłotów pochodził ks. Roman Kotlarz, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, uczestnik wydarzeń radomskiego czerwca, zamordowany przez funkcjonariuszy SB w 1976 r. (jest pochowany na miejscowym cmentarzu). Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany został w latach 16371649 przez benedyktynów, z fundacji ks. Łukasza Sokołowskiego. Uroczyście poświęcono go w 1649 r. Zniszczony przez pożar w 1770 r., odnowiony został w 1778 r. przez ks. Emeryka Gołaszewskiego. W latach 1937-1939 dobudowano dwie nawy boczne wg projektu Stefana Szyllera. Kościół był restaurowany wewnątrz w 1982 r. Natomiast tynki zewnętrzne odnowiono w 1988 r. W 2007 rozpoczęto odnowę kompleksu kościelno-klasztornego w Koniemłotach wraz z otoczeniem. Świątynia jest późnorenesansową budowlą orientowaną, murowaną z kamienia pokrytego tynkiem. Składa się z dwuprzęsłowej nawy głównej, z dobudowaną od północy w 1732 r. kaplicą św. Benedykta, naw bocznych dobudowanych w XX w. oraz jednoprzęsłowego, wielobocznie zamkniętego prezbiterium, z piętrową przybudówką od północy, gdzie na parterze jest zakrystia, a na piętrze skarbczyk. Od zachodu nawę zamyka wysoka, ośmioboczna wieża z 1708 r., nakryta późnobarokowym hełmem z latarnią, z kwadratową kruchtą w przyziemiu. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, zdobionym sztukateriami w stylu kalisko-lubelskim. Wyposażenie kościoła to barokowy ołtarz główny z obrazem Niepokalanego Poczęcia NMP w pozłacanej sukience z 1742 r. oraz barokowe ołtarze boczne, stalle z obrazami olejnymi przedstawiającymi życie Maryi, ambona z 1718 r.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.00, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Narodzenie NMP (8 września).

Kaplice dojazdowe

Sielec – kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, położony 3 km od świątyni parafialnej. Mieści się w dawnym budynku kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego). W okresie od XVII do II poł. XVIII w. był to budynek drewniany. W 1781 r. powstał kościół kamienny, ufundowany przez wojewodę ruskiego Augusta Czartoryskiego. Po II wojnie światowej nie miał już swojego pastora. W 1982 r. zbór ten, dotkliwie zniszczony, wraz z przyległym terenem przeszedł na własność parafii rzymskokatolickiej w Koniemłotach, stając się jej kaplicą dojazdową. Świątynia jest murowana i otynkowana, wielokrotnie przebudowywana, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i ze szczytem wieńczącym fronton.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.45.
Odpust: Matki Bożej Nieustającej Pomocy (26 czerwca).

Sichów Duży – kaplica pod wezwaniem MB Częstochowskiej, położona 3 km od kościoła parafialnego. Na początku lat 30-tych XX w. w budynku należącym do rodziny Radziwiłłów, na wniosek Zofii Radziwiłł, zaczęto odprawiać rekolekcje dla kobiet. Systematyczne odprawianie Mszy św. było kontynuowane w czasie II wojny światowej przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Konstantego Michalskiego. Budynek ten istniał do końca XX w., kiedy to zaczął zagrażać wiernym, gromadzącym się na nabożeństwa. W latach 2006-2009 wybudowano nową kaplicę. Pracami kierował ks. Paweł Cygan. Pierwsza Msza święta w nowej kaplicy odbyła się 26 sierpnia 2009 r. Świątynia jest budowlą nowoczesną, jednonawową, z wieżą na frontonie.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.45.
Odpust: MB Częstochowskiej (26 sierpnia)

Do parafii należą: Grzybów, Gaj Koniemłocki, Gaj Święcicki, Grobla, Koniemłoty, Krzczonowice, Krzywołęcz, Lenartowice, Pacanówka, Podborek, Rzędów, Sielec, Sichów Duży, Sichów Mały, Stefanówek, Święcica, Tuklęcz, Ziemblice.

Ogólna liczba mieszkańców: 4360.

Kapłani pochodzący z parafii: E. Maj, Z. Kołtun, M. Sojka CSsR.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Mazur OSU.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, koła żywego różańca, Koło Misyjne, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1,5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Jan Michał Łukasik
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Zaręba (od 2017 r.)