Konsekracja na srebrny jubileusz

Biskup Krzysztof Nitkiewicz poświecił świątynię dedykowaną św. Franciszkowi w Nietulisku Dużym.

Dnia 1 października, w przypadającą w tym roku 25 rocznicę erygowania parafii w Nietulisku Dużym, bp Krzysztof Nitkiewicz dokonał konsekracji ołtarza i poświęcenia parafialnej świątyni. Uroczystą Mszę św. sprawowali wraz z biskupem byli i obecni duszpasterze, kapłan pochodzący z tej wspólnoty oraz księża z dekanatu kunowskiego i pobliskich parafii radomskiej diecezji.

Wspólna modlitwa zgromadziła wielu wiernych, którzy przez ostatnie lata czynnie uczestniczyli w budowie, wyposażaniu i upiększaniu parafialnego kościoła. Na początku Eucharystii biskup ordynariusz dokonał obrzędu pokropienia wodą święconą ołtarza i ścian.

– Wszelki rozwój jest możliwy dzięki ludziom z pasją, którzy w każdą rzecz wkładają serce, dają z siebie wszystko nawet jeśli czasami popełniają błędy. Taka postawa powinna cechować uczniów Chrystusa: kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich. Nie jest ona wam obca skoro wznieśliście tą piękną świątynię. Podobnie powinniśmy budować gmach naszego życia. Mamy go wznosić na Chrystusie i na Jego Ewangelii. Indywidualnie i wspólnotowo, odważnie i konsekwentnie, nie zrażając się trudnościami – mówił podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po homilii biskup namaścił olejem świętym ołtarz oraz ściany budowli, jako znak ofiarowania na wyłączną służbę Bogu parafialnej świątyni. Następnie nastąpiło okadzenie ołtarza oraz wnętrza świątyni, jako miejsca, gdzie wierni wznoszą swoje modlitwy do Boga. Kolejnym elementem obrzędu było zapalenie świec ołtarzowych, jako symbol iluminacji świątyni przepełnionej obecnością Boga.

Parafia Nietulisko leży w widłach dwu rzek Kamiennej i Świśliny. Pierwszym organizatorem wspólnoty był ks. Eugeniusz Tyburcy a po nim ks. Wiesław Skrzypczyk, który budował nową świątynię. Kilkanaście lat temu parafię nawiedziła powódź, gdy woda przerwała budowaną na Świślinie zaporę wodną w Wiórach.

– Zbliżający się jubileusz parafii zmobilizował parafian, aby dokończyć wyposażanie świątyni. Dziś chcemy dziękować Bogu za ludzi, którzy dołożyli starań do budowy i upiększenia tej świątyni – podkreślił ks. Wiesław Słowiński, proboszcz parafii.

W tym roku jeden z lektorów parafii Nietulisko rozpoczął studia na pierwszym roku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.