Korzenie parafii i miasta

Klub Inteligencji Katolickiej im. św. Brata Alberta w Tarnobrzegu zorganizował spotkanie poświęcone najstarszej miejskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny oraz osobie bł. Wincentego Kadłubka. Wzięli w nim udział członkowie KIK-u, przedstawiciele władz, szkół oraz lokalnej społeczności. Obecny był bp Krzysztof Nitkiewicz i grono duchownych. Inicjatywa wpisuje się w obchody 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Jan Biedroń.

Następnie dyrektor placówki, pan prof. dr hab. Tadeusz Zych wygłosił wykład na temat: „U źródeł sandomierskiego Kościoła – parafia pw. św. Marii Magdaleny w Miechocinie”.

– Możemy powiedzieć bez cienia przesady, że ten kościół i parafia są matką wielu parafii na tym terenie, które powstały w ostatnich kilkuset latach. Mają racę ci historycy, którzy początki parafii wskazują na XII wiek. Przez wieki obszar, uposażenie i życie parafii się zmieniało. W 1992 r. wracając do swoich korzeni sięgających istnienia Archidiakonatu Sandomierskiego, weszła ona w skład Diecezji Sandomierskiej dokładając do znakomitej historii tego Kościoła lokalnego ogromny wkład znaczony niemal osimi wiekową historią znaczoną życiem wiernych parafian, modlitwą proboszczów i ogromną spuścizną historyczną, począwszy od architektury kościoła, po lata działalności Akademii Miechocińskiej a skończywszy na pracy duszpasterskiej kapłanów takich jak ks. Józef Sobczyński czy ks. Jan Rospond – podkreślał prof. T. Zych. W swoim wykładzie podkreślił ogromną spuściznę kulturową i artystyczną miechocińskiej świątyni, wkład szkoły parafialnej, zwanej później Akademią Michocińską, w rozwój szkolnictwa oraz rolę parafii w kształtowaniu się samorządności.

Podczas spotkania został zaprezentowany jeden z najstarszych odpisów Kroniki bł. Wincentego Kadłubka, który znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Odczytano również fragmenty tego monumentalnego dzieła.

Bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował organizatorom spotkania za włączenie się w obchody 200-lecia diecezji. Powiedział, że perspektywa historyczna pomaga zobaczyć w Kościele lokalnym dzieło Boga.

– Różne bieżące problemy przesłaniają nam czasami jego piękno i wielkość. Dlatego potrzebujemy refleksji oraz dystansu,  aby odkryć prawdziwy obraz Kościoła i go pokochać – powiedział biskup.