Kościół w liczbach

W Watykanie opublikowano Rocznik Papieski 2019 i Rocznik Statystyczny Kościoła 2017. Na całym świecie liczba ochrzczonych wzrosła o 1,1%.

Foto. Archiwum prywatne

Pod koniec 2017 r. na świecie żyło 1 mld 313 mln chrześcijan, czyli o 1,1% więcej niż rok wcześniej, co stanowi 17,7% ogółu mieszkańców naszej planety. W tym gronie było ponad 414 969 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Powyższe dane zawierają dwie najnowsze watykańskie publikacje, które ukazały się w ostatnich dniach: „Annuario Pontificio 2019” (Rocznik Papieski) i „Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017” (Rocznik Statystyczny Kościoła).

Dane przedstawione w Roczniku Statystycznym dotyczą 2017 r. Według nich liczba chrześcijan wprawdzie wzrosła o 1,1%, ale wzrost ten był niewielki w porównaniu do lat 2010-2016. Najwięcej katolików zamieszkuje tereny obu Ameryk – 48,5%, na drugim miejscu jest Europa – 21,8%, następnie Afryka – 17,8%, Azja – 11,1% i Oceania – 0,8%.

Najszybciej Kościół rozwijał się w Afryce i Azji – przyrost odpowiednio o 2,5% o 1,5%. W Ameryce, rozpatrywanej jako całość, wzrost katolików wyniósł niespełna 1% (+0,96%). Europa jest jedyną częścią świata, w której wzrost liczby wiernych był niemal zerowy (+0,1%).

Z materiałów zamieszczonych w Roczniku Statystycznym wynika, że o pół procent w stosunku do 2016 zwiększyła się liczba osób zaangażowanych w różne formy apostolatu w Kościele (duchowieństwo, siostry zakonne, diakoni stali, katechiści i inni), osiągając w 2017 liczbę prawie 5 mln. Jednocześnie po raz pierwszy od 2010 stwierdzono spadek ogólnej liczby kapłanów: w 2017 było ich 414 582, podczas gdy rok wcześniej – 414 969.

Zmniejszyła się także liczba kandydatów do kapłaństwa (-0,7%), co potwierdza ogólny spadek powołań w ostatnich latach. Spadek był szczególnie odczuwalny w Europie i obu Amerykach, wzrosła natomiast liczba seminarzystów w Afryce i Azji. Na naszym kontynencie kształciło się w omawianym okresie niespełna 15% ogółu kleryków, w Azji – prawie 30% (29,8%), w Ameryce – 27,3% i niewiele mniej w Afryce – 27,1%.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/