Kościół w liczbach

Opublikowano Rocznik Papieski 2018 i Rocznik Statystyczny Kościoła 2016. Na całym świecie liczba ochrzczonych wzrosła o 1,1%.

Pod koniec 2016 r. na świecie żyło 1 mld 299 mln ochrzczonych katolików, czyli o 1,1% więcej niż rok wcześniej, co stanowi 17,67% mieszkańców naszej planety. W tym gronie było 5353 biskupów, 414 969 kapłanów i 659 tysięcy sióstr zakonnych. Powyższe dane zawierają dwie najnowsze publikacje watykańskie, które ukazały się w ostatnich dniach: „Annuario Pontificio 2018” (Rocznik Papieski) i „Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016” (Rocznik Statystyczny Kościoła).

Dane przedstawione w Roczniku Statystycznym dotyczą 2016 r. Według nich liczba chrześcijan wprawdzie wzrosła o 1,1%, ale wzrost ten był niewielki w porównaniu do lat 2010-2016. Najszybciej Kościół rozwijał się w Afryce, gdzie mieszka obecnie 17,6% wszystkich katolików na świecie. W ciągu 6 lat Kościół na Czarnym Lądzie urósł o prawie jedną czwartą (23,2%), co stanowi obecnie 228 mln katolików. Po przeciwnej stronie znajduje się Europa, która zanotowała spadek wiernych o 0,2%, mimo że na jej terytorium znajdowało się prawie 22% światowej wspólnoty katolickiej.

W obu Amerykach, gdzie żyje prawie połowa (48,6 proc.) wszystkich członków Kościoła, najbardziej katolickimi krajami są Brazylia i Meksyk. W Azji są to Filipiny (85 mln katolików) i Indie (22 mln katolików).

Na świecie posługuje 5353 biskupów, prawie 415 tys. kapłanów (67,9% – księża diecezjalni, 32,1% – zakonnicy) oraz 46 tys. diakonów stałych. Jest też 659 tys. sióstr zakonnych. Ich liczba jednak zmalała o prawie 9%.

Zmniejszyła się także liczba kandydatów do kapłaństwa, co potwierdza ogólny spadek powołań w ostatnich latach. W ciągu 6 lat liczba seminarzystów spadła o 1,8% i jest ich obecnie ponad 116 tys. Stały spadek powołań zanotowano na kontynencie europejskim i amerykańskim, podczas gdy w Azji i Afryce odnotowuje się coroczny wzrost seminarzystów.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/