Kotuszów – Św. Jakuba Starszego Apostoła

KOTUSZÓW

Parafia pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Szydłów
28-225 Szydłów, Kotuszów 82, tel. 41 354 07 66
www.jakubowyszlak.pl, e-mail: kotuszów@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi i parafii Kotuszów pochodzą z I poł. XIV w. Parafia ta została bowiem wymieniona w spisie płacących świętopietrze z 1326 r. Posiadała wówczas drewniany kościół. W XVI w. świątynia została ograbiona i spalona przez Krzysztofa Lanckorońskiego, kasztelana radomskiego. Wierni, przynależący do parafii w Kotuszowie, zmuszeni byli wtedy uczęszczać do kościoła klasztornego w Kurozwękach. Prawdopodobnie Zbigniew Lanckoroński, syn kasztelana radomskiego, ufundował nową świątynię. Ta jednak w XVII w. uległa pożarowi. Obecny kościół pochodzi z II poł. XVII w. W dniu 25 lipca 2009 r. bp E. Frankowski otworzył szlak pielgrzymkowy św. Jakuba: Sandomierz – Kotuszów – Kraków do Santiago de Compostela, przedłużony później do Lublina. Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła zbudowany został w 1661 r. Jego fundatorem był Krzysztof z Brzezia Lanckoroński, starosta szydłowiecki. Uroczystego poświęcenia tej świątyni dokonał bp M. Oborski 11 listopada 1681 r. W czasie działań II wojny światowej kościół został spalony wraz z wyposażeniem, a mury dotkliwie naruszone. Odbudowy kościoła i jego wyposażenia podjął się ks. Antoni Sobczyk, który przybył do Kotuszowa w 1945 r. W szybkim czasie poprawił on mury, wzniósł wieżę i dach, zbudował ołtarze i na nowo wyposażył świątynię. Świątynia jest murowana i otynkowana, na planie krzyża łacińskiego. Od zewnątrz kościół opinają szkarpy. Nawa ma rzut prostokąta, a ramiona transeptu tworzą dwie kaplice: św. Antoniego od północy i św. Józefa od południa. Skierowane ku wschodowi prezbiterium jest węższe od nawy, a zamyka je półkolista absyda. Od północy przylega do niego piętrowa przybudówka, z zakrystią na parterze i skarbczykiem na piętrze. Natomiast od zachodu dostawiona została do nawy czterokondygnacyjna, prostopadłościenna wieża, w przyziemiu mieszcząca kruchtę, nakryta bardzo charakterystycznym, ośmiobocznym hełmem i arkadową latarenką. Na piętrze wieży znajduje się chór muzyczny. Schody na chór i na wieżę umieszczono w grubości muru.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 12.00
– w dni powszednie: 17.00
– w święta państwowo zniesione: 17.00.

Odpusty: św. Jakuba Apostoła (25 lipca), św. Józefa (19 marca).

Kaplica dojazdowa

Chańcza – kaplica położona 5 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została na początku lat 90-tych XX w., a poświęcona przez bpa E. Frankowskiego 24 października 1994 r.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.30.

Do parafii należą: Chańcza, Jabłonica, Jasień, Nowakówka, Korytnica, Kotuszów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1264.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Sobczyk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: W. Chara, M. Śmigielska, M. Olszewska.

Grupy parafialne: Bractwo Św. Jakuba Apostoła, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Jerzy Sobczyk