Krypty katedralne będą dostępne dla wiernych

W dniach od 1 do 8 listopada podziemia Bazyliki katedralnej w Sandomierzu będą dostępne dla wiernych.

Krypty w Bazylice katedralnej w Sandomierzu będą dostępne od 1 do 8 listopada dla tych, którzy będą chcieli nawiedzić miejsce doczesnego spoczynku sandomierskich biskupów. Będzie je można nawiedzać w godzinach otwarcia świątyni czyli od 10.00 do 17.00.
W podziemiach, pochowani są przede wszystkim biskupi sandomierscy, a także sufragani i administratorzy diecezji.

Otwarcie kryp jest związane z odpustem jaki mogą uzyskać wierni, którzy w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych nawiedzą pobożnie cmentarz, kościół lub kaplicę oraz wypełnią określone warunki. Krypty są miejscem pochówku biskupów i sufraganów sandomierskich dlatego nawiedzając to miejsce wierni mogą uzyskać odpust, który mogą ofiarować dusze w czyśćcu cierpiące.

W podziemiach katedry nie zobaczymy trumien ze szczątkami zmarłych, znajdują się one w zamurowanych niszach. Naprzeciwko wejścia do krypt znajduje się galeria z portretami zmarłych biskupów.

W kaplicy urządzonej w podziemiach znajduje się ołtarz, a za nim kolejne portrety hierarchów, m.in. Sługi Bożego bp Piotra Gołębiowskiego i bp Jana Kantego Lorka. Najstarszy biskupi pochówek to grobowiec bp Adama Prospera Burzyńskiego z 1830 roku. Dnia 16 października 2017 r. został w katedralnych kryptach pochowany bp senior Wacław Świerzawski.

Historia podziemi jest o wiele starsza, niż pochówki biskupów. W 1260  roku, po najeździe tatarskim na Sandomierz, na tym wzgórzu pochowano tam mieszkańców miasta i okolic, którzy zginęli z rąk wroga. Szybko rozpowszechnił się ich kult, jako błogosławionych męczenników sandomierskich.

Przez wieki w podziemiach kolegiaty sandomierskiej swoje miejsce pochówku znaleźli parafianie, znaczący mieszkańców miasta, dobrodziejów kościoła. Podziemia katedry zostały uporządkowane w połowie XIX wieku. O tego czasu odbywają się tam tylko pochówki biskupów.