Krzątka – MB Nieustającej Pomocy

KRZĄTKA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Majdan Królewski
36-101 Majdan Królewski, Krzątka 22, tel. 15 847 21 06

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze wzmianki historyczne na temat wsi Krzątka pochodzą z końca XVIII w. W administracji kościelnej przynależała ona do parafii Majdan Królewski. Inicjatywa utworzenia w Krzątce ośrodka duszpasterskiego pojawiła się w okresie międzywojennym. W latach 1923-1927 wybudowano drewnianą kaplicę, którą obsługiwali duszpasterze z Majdanu Królewskiego. Parafia Krzątka została erygowana w 1952 r. Pod koniec lat 70-tych XX w. podjęto dzieło budowy nowej świątyni. Przed jej ukończeniem na skutek zwarcia instalacji elektrycznej spłonęła drewniana kaplica (8 kwietnia 1982 r.). Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy zbudowany został w latach 1979-1982 wg projektu krakowskich architektów inż. Aleksandra Böhma i inż. Bogusława Brągiela. Pracami kierował ks. Edward Moskal. Plac pod budowę nowego budynku sakralnego ofiarowali Karol Wołosz i Jan Tomczyk. Znaczną pomoc finansową okazała polonia amerykańska, która ufundowała organy oraz dzwonnicę. Poświęcenia świątyni dokonał bp T. Błaszkiewicz 15 września 1982 r. W 2000 r. wykonano marmurowy ołtarz i chrzcielnicę. Kościół konsekrowany został przez bpa W. Świerzawskiego 30 czerwca 2002 r. Świątynia jest budowlą dwupoziomową, zbudowaną na planie łacińskiego krzyża, którego wszystkie ramiona zamknięte są wielobocznymi załamaniami ścian. Do kościoła górnego prowadzą trzy wejścia, każde na szczycie kaskad ażurowych schodów. Blaszany dach świątyni ma formę namiotu, wznoszącego się od boków ku kalenicy, która z kolei krzywizną podnosi się ku górze, w kierunku frontonu, aż ostatecznie rozdziela się na dwa strzeliste szczyty z prostokątnym oknem pośrodku, nad wejściem głównym. Bliźniacze, stożkowate dachy szczytu kościoła przypominają iglice wież historycznych kościołów Galicji, jednocześnie nawiązując formą do monogramu Maryi. Na środku dachu umieszczona jest sygnaturka w tradycyjnej formie, nawiązująca do pierwotnego, drewnianego kościółka.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: MB Nieustającej Pomocy (27 czerwca).

Do parafii należą: Krzątka, Klatki, Jasionka, Drozdów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1886.

Kapłani pochodzący z parafii: T. Wołosz, J. Wilk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Gola.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Marek Pękacz
Wikariusz - Ks. mgr Marcin Polak (od 2020 r.)